left-arrow
Alla inlägg

Hållbara inköp och förpackningar: hur kan livsmedelstillverkare uppfylla EU:s nya hållbarhetskrav?

Celsia
April 28, 2022
1
 min läsa

Tillverkning av livsmedel och drycker ingick inte tidigare i de aktiviteter som anges i taxonomins tekniska screeningskriterier. Nu har den tagits med i det senaste utkastet till bilaga från EU. Detta innebär att livsmedels- och dryckestillverkning kan kvalificeras som hållbar enligt EU:s taxonomi.

Här är vad du bör veta om de nya kraven och vad de kan betyda för dig:

Livsmedels- och dryckestillverkning kan kvalificera sig genom att uppfylla kriterier för att ge ett betydande bidrag till biologisk mångfald eller kriterier för att bidra till en övergång till en cirkulär ekonomi.

Ett sätt att kvalificera sig genom att bidra till biologisk mångfald är att välja ingredienser från jordbruksföretag/producenter vars metoder förbättrar den biologiska mångfalden eller bidrar till bevarande och genetisk mångfald.

För att kvalificera sig som förbättrad biologisk mångfald måste ingredienser hämtas från producenter som uppfyller taxonomikriterier för jordbruksverksamhet som djurproduktion och växtodling.

· Det är också möjligt att kvalificera sig genom att välja proteinrika ingredienser med låg negativ inverkan på biologisk mångfald och begränsa proteinrika ingredienser med hög negativ inverkan och markanvändning.

Livsmedels- och dryckestillverkare kan också kvalificera sin verksamhet som hållbar genom förpackningsdesign och tillverkning.

Primära mat-/dryckesförpackningar kan bidra till en övergång till en cirkulär ekonomi genom att vara utformade för återanvändning eller återvinning och minimera mat-/dryckesavfall.

 

Letar du efter en lösning för hållbarhetsrapportering?
Vi erbjuder programvara som förenklar rapportering enligt CSRD-, EU-taxonomi- och SFDR-reglerna.
Vet du inte var du ska börja?
Läs vår guide till EU:s taxonomi för att få koll på tidsramar, krav och de steg som krävs för att få din rapport klar.
Vet du inte var du ska börja?
Läs vår guide till EU:s taxonomi för att få koll på tidsramar, krav och de steg som krävs för att få din rapport klar.
Vill du ha en stressfri rapporteringsprocess för CSRD?
Få 32 sidor med handlingsinriktad vägledning baserad på våra 2500+ timmars arbete med förordningen
Not sure where to start?
Checkout our guide to the EU Taxonomy to get on top of timelines, requirements, and the steps needed to get your report ready.