Överbrygga gapet
med Celsia

Förbättra ditt erbjudande med en mjukvarulösning för att förenkla rapportering av CSRD, SFDR och/eller EU-taxonomirapportering.

Ansök nu
Gå med i gruppen av skickliga partners
Trill impact
Trill impact
Trill impact
Trill impact
cadre
NRP Zero
green generation fund
firda
norsk gjenvinning
sandwater
eurazeo
Trill impact
Trill impact
Trill impact
Trill impact
cadre
NRP Zero
green generation fund
firda
norsk gjenvinning
sandwater
eurazeo
Trill impact
Trill impact
Trill impact
Trill impact
cadre
NRP Zero
green generation fund
firda
norsk gjenvinning
sandwater
eurazeo
Trill impact
Trill impact
Trill impact
Trill impact
cadre
NRP Zero
green generation fund
firda
norsk gjenvinning
sandwater
eurazeo
Trill impact
Trill impact
Trill impact
Trill impact
cadre
NRP Zero
green generation fund
firda
norsk gjenvinning
sandwater
eurazeo
Trill impact
Trill impact
Trill impact
Trill impact
cadre
NRP Zero
green generation fund
firda
norsk gjenvinning
sandwater
eurazeo
Delning av intäkter
Våra mest effektiva partners får prioriterad support och tillgång till intäktsdelningsmodeller. På Celsia värderar vi affärer som görs via partners högre än alla affärer som vi kan göra på egen hand.
Hur man kommer igång
Tror du att du har ett partnerfall för oss? Vad spännande! Våra mest effektiva partnerskap följer den här processen:
Ansök om att bli partner
Vi kommer att förse dig med information och resurser för att komma igång.
Låt oss veta när du har ett konkret kundcase
Partners med ett kundärende får vår högsta prioritet och odelade uppmärksamhet. Vi ger dig i allmänhet de uppgifter du behöver för att gå vidare med ärendet inom 6 timmar under CET-arbetstider.
Utbilda ditt team i den utsträckning som krävs
När ett kundärende är avslutat ger vi dig och ditt team den utbildning ni behöver för att vara redo att ta emot och hantera kunden.
Vi finns här för dig.
Som partner till Celsia har du tillgång till våra team för Customer Success och Sustainability Advisory. Om du behöver något, låt oss veta, och vi kommer att vara glada att arbeta med dig.
Ansök om att bli partner
Vi kommer att förse dig med information och resurser för att komma igång.
Låt oss veta när du har ett konkret kundcase
Partners med ett kundärende får vår högsta prioritet och odelade uppmärksamhet. Vi ger dig i allmänhet de uppgifter du behöver för att gå vidare med ärendet inom 6 timmar under CET-arbetstider.
Utbilda ditt team i den utsträckning som krävs
När ett kundärende är avslutat ger vi dig och ditt team den utbildning ni behöver för att vara redo att ta emot och hantera kunden.
Vi finns här för dig.
Som partner till Celsia har du tillgång till våra team för Customer Success och Sustainability Advisory. Om du behöver något, låt oss veta, och vi kommer att vara glada att arbeta med dig.

Få tidig tillgång till Celsia
partnerprogram

Ansök nu