left-arrow
Alla inlägg

Förstå sambandet mellan SFDR och EU:s taxonomi

Celsia-laget
January 11, 2023
5
 min läsa

Med en komplex ram som den europeiska gröna given är det viktigt men också svårt att hålla jämna steg med de många (och sammanhängande) elementen i den. I den här bloggen syftar vi till att hjälpa dig att förstå sambandet mellan förordningen om offentliggörande av hållbara finanser och EU:s taxonomi. Med detta kommer vi också att försöka kasta ljus på skillnaden mellan SFDR och EU-taxonomin.

Så här har vi fångat informationen för att förstå de viktigaste skillnaderna mellan EU: s taxonomi och SFDR, och förhållandet mellan dem.

Vad är förordningen om offentliggörande av hållbara finanser?

SFDR är en uppsättning ny EU-lagstiftning som täcker hur hållbarhet ska spåras och avslöjas. Det riktar sig till finansmarknadsaktörer och finansiella rådgivare, inklusive värdepappersföretag. Den utvecklades av EU för att förbättra insynen på finansmarknaden när det gäller offentliggörande av hållbarhetsfrågor och för att bekämpa greenwashing.

SFDR omfattar kapitalförvaltare, finansiella rådgivare och försäkringsleverantörer i Europeiska unionen och de som marknadsför finansiella produkter på EU-marknaden. När den implementeras kommer hållbarhetsrapporteringen att bli mer standardiserad över branscher. Körsbärsplockning av mätvärden har varit en ständig fråga, och även om SFDR inte begränsar vilka mätvärden som kan spåras och rapporteras om, definierar den en minsta obligatorisk uppsättning mätvärden som måste beaktas.

Vad är kopplingen mellan EU:s taxonomi och SFDR?

EU:s taxonomi är ett ramverk för att mäta hållbarhet som är en central del av denna lagstiftning. Syftet med både EU:s taxonomi och SFDR är att öka transparensen när det gäller hållbarhetspåståenden. De flesta organisationer som faller inom ramen SFDR kommer att behöva rapportera om taxonomin. Läs mer här för definition av EU-taxonomi.

SFDR kräver att investeringsfonder som anskaffar kapital från externa investerare i EU ska klassificera sin fond som antingen artikel 6, 8 eller 9. Alla finansmarknadsaktörer som erbjuder finansiella produkter som påstår sig ha ”hållbara investeringar” som mål (artikel 9-fonder eller ”mörkgröna” fonder) eller som ”främjar sociala eller miljömässiga egenskaper” (fonder enligt artikel 8 eller ”ljusgröna fonder”), kommer att behöva bedöma och rapportera sin portföljanpassning till EU:s taxonomi.

Medan artikel 6-fonder inte tar hänsyn till hållbarhet och kommer att ha begränsade rapporteringskrav, kommer klassificeringen av en fond som artikel 8 eller 9 med en uppsättning krav på rapportering före ingående av avtal och period.

Vilka är utmaningarna med SFDR- och EU-taxonomirapportering?

Med införandet av SFDR kan den största utmaningen för investeringsfonder vara kravet på att regelbundet utvärdera och offentliggöra fondernas EU-taxonomianpassning, vilket är en poäng på 0-100% baserat på portföljbolagens resultat. En EU-taxonomibedömning kräver att portföljbolagen matchas med en eller flera ekonomiska verksamheter från EU:s taxonomi och bedöms deras överensstämmelse med de verksamhetsspecifika kriterierna. Slutligen aggregeras portföljbolagens resultat för att få fondresultatet.

Dessutom kan SFDR kräva rapportering om hållbarhetsindikatorer (Principle Adverse Impact Indicators) och kommer att kräva rapportering om hur hållbarhet beaktas och arbetas i fonden.

Hur kan Celsia hjälpa mig?

Celsia håller dig uppdaterad med de ständigt föränderliga reglerna för hållbarhetsrapportering och hjälper dig att navigera genom SFDR- och EU-taxonomirapportering. Genom följande steg, Celsia Programvara för poängsättning för EU:s taxonomi låter värdepappersföretag konfigurera sin SFDR-rapportering, samla in data från sina portföljbolag och rapportera i enlighet med SFDR:

1. Välj lämpliga PAI-indikatorer för din portfölj (Celsia & investerare)

2. Granska portföljföretag för att vara berättigade till EU:s taxonomi (Celsia & investor)

3. Matcha företag med relevant EU-taxonomiaktivitet (Celsia & portföljbolag)

4. Ladda upp uppgifter om PAI-indikatorer och resultat i EU:s taxonomi (portföljbolag)

5. Aggregerade fondresultat (Celsia)

6. Rapportera resultat på webbplatsen och i periodiska upplysningar (Celsia)

Skriv till oss på contact@celsia.io för att komma igång med din hållbarhetsredovisningsresa!

Letar du efter en lösning för hållbarhetsrapportering?
Vi erbjuder programvara som förenklar rapportering enligt CSRD-, EU-taxonomi- och SFDR-reglerna.
Vet du inte var du ska börja?
Läs vår guide till EU:s taxonomi för att få koll på tidsramar, krav och de steg som krävs för att få din rapport klar.
Vet du inte var du ska börja?
Läs vår guide till EU:s taxonomi för att få koll på tidsramar, krav och de steg som krävs för att få din rapport klar.
Vill du ha en stressfri rapporteringsprocess för CSRD?
Få 32 sidor med handlingsinriktad vägledning baserad på våra 2500+ timmars arbete med förordningen
Not sure where to start?
Checkout our guide to the EU Taxonomy to get on top of timelines, requirements, and the steps needed to get your report ready.