Överväldigad av CSRD? Vi hjälper dig.

Modern programvara och ett team av hållbarhetsexperter guidar dig genom varje steg. Utformad med kärlek för hållbarhetschefer.

Kontakta oss
App illustration
Betrodda av företag över hela världen
Trill impact
runway
cadre
NRP Zero
green generation fund
firda
norsk gjenvinning
sandwater
eurazeo
verdane
scandza
storebrand
aker
momentum
DNB
bonheur ASA
KPMG
summa equity
akastor
aker horizons
aker biomarine
investinor
horisont energi
trill impact
runway
cadre
NRP zero
green generation fund
Firda
norsk gjenvinning
sandwater
eurazeo
verdane
Trill impact
runway
cadre
NRP Zero
green generation fund
firda
norsk gjenvinning
sandwater
eurazeo
verdane
scandza
storebrand
aker
momentum
DNB
bonheur ASA
KPMG
summa equity
akastor
aker horizons
aker biomarine
investinor
horisont energi
trill impact
runway
cadre
NRP zero
green generation fund
Firda
norsk gjenvinning
sandwater
eurazeo
verdane

Ett enklare sätt att rapportera om CSRD

Alla rapporteringsdata, mål och uppföljning av framsteg på ett ställe - idag och för alltid

with celsia - illustration
Guided workflow - illustration
Arbetsflöden utformade för CSRD-kraven
targets, actions, tracking - illustration
Vet att du inte glömmer något
collaboration - illustration
Involvera dina kollegor i ditt CSRD-arbete

Förvirring när data är utspridda i kalkylblad, e-postmeddelanden och dokument
and documents

before Celsia - illustration
unclear, confusing - illustration
Oklara och förvirrande CSRD-krav
time consuming - illustration
Tidskrävande uppföljningar för att mäta framsteg
risk - illustration
Risk att glömma ett CSRD-rapporteringskrav

Hoppa över tusentals rader med EU-rättslig text

Vi har avkodat kraven i Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) och European Sustainability Reporting Standards (ESRS) för att bespara dig huvudvärken. Följ enkla steg och spåra framsteg i en lättanvänd programvara.

För varje steg hittar du bara relevant hjälpinformation och hänvisningar till EU:s lagtext.

Om något fortfarande är oklart finns vårt expertteam här för att hjälpa dig.
App illustration
App illustration

Automatiserad. Som det bör vara 2024

Manuella inmatningar och kalkylblad för aggregering av data - din tid är för värdefull för det.

Celsia producerar automatiskt rapporter och dashboards för den aggregeringsnivå du bryr dig om - oavsett om det är för en affärsenhet, ett dotterbolag som helhet eller moderbolaget.
App illustration

Spåra CSRD-kompatibla mål, policyer och åtgärder

Rapportering är en sak, men det större målet är att göra företaget mer hållbart.

Med Celsia kan ni skapa CSRD-kompatibla mål, policyer och åtgärder och följa upp framstegen tillsammans.
App illustration

Rapportering kan vara enkelt

Jordanes expects 76% cost savings from using Celsia to report on the EU Corporate Sustainability Reporting Directive
Use case graph
Undersöka, identifiera, förstå och kartlägga krav och databehov
Samla in, strukturera och aggregera data
Följa upp utvecklingen för mål och initiativ på löpande basis
Skapa rapport, inkl. innehåll, data, presentation och revisioner
Use case graph

Vanliga frågor

Välj ett bättre sätt att hantera hållbarhetsrapportering

Kontakta oss