Det enkla sättet att
uppfylla kraven
Celsias programvara förenklar hållbarhetsrapportering för CSRD / ESRS, EU:s taxonomi och SFDR
Celsia används av över 300 företag
Trill impact
runway
cadre
NRP Zero
green generation fund
firda
norsk gjenvinning
sandwater
eurazeo
verdane
scandza
storebrand
aker
momentum
DNB
bonheur ASA
KPMG
summa equity
akastor
aker horizons
aker biomarine
investinor
horisont energi
trill impact
runway
cadre
NRP zero
green generation fund
Firda
norsk gjenvinning
sandwater
eurazeo
verdane
Trill impact
runway
cadre
NRP Zero
green generation fund
firda
norsk gjenvinning
sandwater
eurazeo
verdane
scandza
storebrand
aker
momentum
DNB
bonheur ASA
KPMG
summa equity
akastor
aker horizons
aker biomarine
investinor
horisont energi
trill impact
runway
cadre
NRP zero
green generation fund
Firda
norsk gjenvinning
sandwater
eurazeo
verdane

Överensstämmer med CSRD,
EU:s taxonomi eller SFDR-krav

Säkerställa överensstämmelse med Celsia
CSRD-lösning
Programvara för att följa direktivet om hållbarhetsrapportering (CSRD).

Få hjälp med den dubbla väsentlighetsanalysen, spårning av mål och åtgärder, rapportgenerering med mera.
SFDR-lösning
Programvara som hjälper investeringsfonder att följa SFDR.

Programvara som hjälper portföljbolag att följa EU:s taxonomi och aggregera taxonomipoängen för din portfölj. Inkluderar stöd för PAI-indikatorer (Principal Adverse Impact).
EU:s taxonomilösning
Programvara för att följa EU:s taxonomi.

Bli guidad genom de juridiska kraven och datainsamlingen. Automatisk generering av taxonomipoäng och en rapport som uppfyller kraven.

Varför toppföretag väljer Celsia

SÄKERSTÄLLA EFTERLEVNAD

Heltäckande för hållbarhetsrapportering
inom EU

Alla delar av de regulatoriska kraven
täcks, inklusive de 150+ olika EU-taxonomiska aktiviteterna och dubbel väsentlighetsbedömning.
App illustration
GÖR DET ENKELT

Steg-för-steg-vägledning till en färdig rapport

Celsia täcker varje del av rapporteringsprocessen med enkla, guidade arbetsflöden. Klicka när som helst för att exportera en rapport i Word-format.
SAMARBETE

Delegera åtgärder och följ upp framsteg

Enkelt att få hjälp med att samla in data. Tilldela ansvar för hållbarhetsåtgärder. Och spåra framstegen för allt.
App illustration

Rapportering kan vara enkelt

Jordanes förväntar sig 76% kostnadsbesparingar genom att använda Celsia för att rapportera enligt EU:s direktiv om hållbarhetsrapportering
Use case graph
Undersöka, identifiera, förstå och kartlägga krav och databehov
Samla in, strukturera och aggregera data
Följa upp utvecklingen för mål och initiativ på löpande basis
Skapa rapport, inkl. innehåll, data, presentation och revisioner
Use case graph
Jordanes Logo
Sofie Rygh - profile picture
Sofie Rygh
Head of Sustainability, Jordanes
"We use Celsia in Jordanes to conduct our sustainability reporting in a way that's efficient, correct and transparent. We expect to save a significant number of hours across the organization and streamline the sustainability reporting process for everyone involved."
Sofie Rygh - profile picture
Sofie Rygh
Head of Sustainability, Jordanes

Vägledning av hållbarhetsexperter

25+ år inom hållbarhet. Cathrine ledde hållbarhetsarbetet på IKEA Norge, Rambøll, Strawberry och Cognite.

25+ års erfarenhet av social hållbarhet; 12 av dessa som Senior Advisor vid Council on Ethics som ger råd till Norges Bank Investment Management (NBIM).

Erfarenhet av teknik för hållbar energi. Anders är vår expert på tekniska screeningkriterier för klimat och miljö.

Utbildning i europeisk rätt och miljöstudier. Jade har hittills utfört över 1000 bedömningar av EU-taxonomier.

Kundberättelser
Andreas Bjørbak Alnæs
Chef för hållbarhet och efterlevnad, Bonheur ASA
"Celsia hjälper oss att effektivisera vår EU-taxonomirapportering för hela koncernen genom sitt intuitiva verktyg och expertvägledning. Vi har sparat hundratals timmar på att använda det, samtidigt som vi har minskat efterlevnadsrisken avsevärt."
Hannah Elisabeth Berget
Impact Manager, Summa Equity
"Jag är förvånad över hur enkelt det var att rapportera med Celsia. Vi har minimerat arbetsinsatsen för både oss och våra portföljbolag och samtidigt minskat compliancerisken. Vi kommer definitivt att fortsätta använda Celsia!"
Jeanett Bergan
Chief Sustainability Officer, Aker
"Celsia bidrar till att minska risken för fel i rapporteringsdata och datainsamlingsprocessen. Den inbyggda vägledningen i Celsias taxonomilösning gör det också enklare och snabbare att förstå regelverket och dokumentationskraven."
Sofie Rygh
Hållbarhetschef, Jordanes
"Vi använder Celsia i Jordanes för att genomföra vår hållbarhetsrapportering på ett sätt som är effektivt, korrekt och transparent. Vi förväntar oss att spara ett betydande antal timmar i hela organisationen och effektivisera hållbarhetsrapporteringsprocessen för alla inblandade."
Stine Lise Hattestad Bratsberg
Partner, KPMG
"Digitalisering är nyckeln till att lyckas med hållbar omställning. KPMG är en hållbarhetsrådgivare som leder integrationen av teknik och ESG. I ett komplext landskap tror vi att de bästa resultaten för våra kunder inkluderar partnerskap och samarbete. Vi är därför mycket glada över att samarbeta med Celsia för att kombinera våra konsultkunskaper om EU:s taxonomi med den bästa tillgängliga tekniken."
Hilde Støle Pettersen
Partner, Momentum
"Vi behövde en lösning som kunde hjälpa oss att effektivt poängsätta vår fonds portföljbolag enligt EU:s taxonomi. Vi valde Celsia eftersom de har djup kompetens inom hållbarhet och särskilt EU-taxonomin, och eftersom de har lyckats skapa ett enkelt och intuitivt verktyg för en ganska komplex EU-taxonomireglering."
Kjetil Røine
CEO, Differ Community Power
"Celsia ger Differ Community Power en snabb, korrekt och tillförlitlig bedömning av vår taxonomiprestanda. Genom att lägga till Celsias klimatriskbedömningar till detta får vi en heltäckande bild av vår projektspecifika exponering och prestanda"
Daniel Engelhart-Willoch
VP Industry & Government Affairs, Wind Catching Systems
"Att vara förnybar räcker inte längre, och i Celsia-lösningen har vi hittat en plattform för att visa partners och kunder hur vår design och det arbete vi gör varje dag utmärker oss som en hållbar energiteknik"
Hannah Elisabeth Berget
Impact Manager, Summa Equity
"Jag är förvånad över hur enkelt det var att rapportera med Celsia. Vi har minimerat arbetsinsatsen för både oss och våra portföljbolag och samtidigt minskat compliancerisken. Vi kommer definitivt att fortsätta använda Celsia!"
Andreas Bjørbak Alnæs
Chef för hållbarhet och efterlevnad, Bonheur ASA
"Celsia hjälper oss att effektivisera vår EU-taxonomirapportering för hela koncernen genom sitt intuitiva verktyg och expertvägledning. Vi har sparat hundratals timmar på att använda det, samtidigt som vi har minskat efterlevnadsrisken avsevärt."
Jeanett Bergan
Chief Sustainability Officer, Aker
"Celsia bidrar till att minska risken för fel i rapporteringsdata och datainsamlingsprocessen. Den inbyggda vägledningen i Celsias taxonomilösning gör det också enklare och snabbare att förstå regelverket och dokumentationskraven."
Sofie Rygh
Hållbarhetschef, Jordanes
"Vi använder Celsia i Jordanes för att genomföra vår hållbarhetsrapportering på ett sätt som är effektivt, korrekt och transparent. Vi förväntar oss att spara ett betydande antal timmar i hela organisationen och effektivisera hållbarhetsrapporteringsprocessen för alla inblandade."
Stine Lise Hattestad Bratsberg
Partner, KPMG
"Digitalisering är nyckeln till att lyckas med hållbar omställning. KPMG är en hållbarhetsrådgivare som leder integrationen av teknik och ESG. I ett komplext landskap tror vi att de bästa resultaten för våra kunder inkluderar partnerskap och samarbete. Vi är därför mycket glada över att samarbeta med Celsia för att kombinera våra konsultkunskaper om EU:s taxonomi med den bästa tillgängliga tekniken."
Hilde Støle Pettersen
Partner, Momentum
"Vi behövde en lösning som kunde hjälpa oss att effektivt poängsätta vår fonds portföljbolag enligt EU:s taxonomi. Vi valde Celsia eftersom de har djup kompetens inom hållbarhet och särskilt EU-taxonomin, och eftersom de har lyckats skapa ett enkelt och intuitivt verktyg för en ganska komplex EU-taxonomireglering."
Kjetil Røine
CEO, Differ Community Power
"Celsia ger Differ Community Power en snabb, korrekt och tillförlitlig bedömning av vår taxonomiprestanda. Genom att lägga till Celsias klimatriskbedömningar till detta får vi en heltäckande bild av vår projektspecifika exponering och prestanda"
Daniel Engelhart-Willoch
VP Industry & Government Affairs, Wind Catching Systems
"Att vara förnybar räcker inte längre, och i Celsia-lösningen har vi hittat en plattform för att visa partners och kunder hur vår design och det arbete vi gör varje dag utmärker oss som en hållbar energiteknik"

Få en långsiktig lösning för all din hållbarhetsrapportering

Kontakta oss