VAD VI GÖR
Vi gör det enkelt att rapportera
om och hantera hållbarhet
VÅR HISTORIA
Frigör din tid
Vi tror att hållbarhetsförbättringar i företag skapar värde och är rätt sak att göra.

Vi tror också att transparent rapportering hjälper företag att skörda värdet av hållbarhetsförbättringar. Investerare och banker kan då rikta mer kapital till de mer hållbara företagen. Företagsledare kan styra genom att använda hållbarhetsmått tillsammans med finansiella resultat.

Och vi anser att rapportering är ett medel för att nå ett mål, och inte målet i sig. Målet är att få företaget att bli mer hållbart.

Det är därför vårt uppdrag är att frigöra din tid. Vi vill att du ska slippa lägga tid på att följa varje liten uppdatering i EU:s hållbarhetsförordning. Och befria dig från att manuellt samla in, strukturera och aggregera hundratals (eller tusentals) olika datapunkter.

Vi vill ge heroiska hållbarhetschefer tid och utrymme att göra företag mer hållbara.
300+
Företag använde
Celsia för rapportering
12
Länder som
har nått
39 854
Distinkta icke-finansiella
datapunkter rapporterade
i Celsia
70-80%
Tidsbesparingar
med Celsia
VÅRT LEDARSKAP
Möt grundarna och rådgivarna
VÅRA KUNDER
Några av våra kunder
Företag i hela Europa och i olika branscher arbetar med Celsia för att säkerställa efterlevnad av CSRD, SFDR och EU:s taxonomi. Våra kunder sparar tid, rapporterar korrekt och professionaliserar hur de arbetar med hållbarhet.
STYRNING
Hållbarhet i Celsia
Hållbarhet i Celsia
Läs om våra policyer, processer och riskbedömningar här på Celsia.
Kanal för visselblåsning
Celsia har en allmänt tillgänglig whistleblowing-kanal för att säkerställa att alla överträdelser eller skador rapporteras.

Få en långsiktig lösning för alla
din hållbarhetsrapportering

Kontakta oss