left-arrow
Alla inlägg

EU-taxonomins nyckeltal (KPI): Hur man beräknar det på rätt sätt

Celsia-laget
March 3, 2023
4
 min läsa

Från och med januari 2023 är företag skyldiga att rapportera sin anpassning till EU:s taxonomi. Med införandet av EU-taxonomins nyckeltal (KPI) är ett viktigt steg i hållbarhetsrapporteringen. I den här bloggen förstår vi vad dessa KPI:er är och hur man rapporterar om dem.

För att förstå EU:s taxonomi bättre, gå till vår blogg där vi har EU-taxonomi förklaras på djupet. Fortsätt läsa nedan för att förstå nyckeltal för taxonomin.

Vad är KPI:er för EU-taxonomi?

Taxonomin består av tre EU-taxonomi-KPI:er - omsättning, OpEx och CapEx för dina aktiviteter.

Inom EU:s taxonomi måste du rapportera både om stödberättigande och anpassning på följande sätt:

  • Behörighet: Procentandelen av dina nyckeltal relaterade till företagets taxonomiberättigade aktiviteter, med andra ord procentandelen med potentialen att anpassas.
  • Anpassning: Procentandelen av dina nyckeltal relaterade till taxonomiberättigade aktiviteter som också uppfyller taxonomikriterierna och därför är anpassade.

Vem behöver rapportera om KPI:er?

Enligt EU:s taxonomi krävs att icke-finansiella företag rapporterar om nyckeltal. Finansiella företag, som banker och investerare, måste rapportera om sin andel av investeringarna i företag med taxonomianpassad verksamhet. Du kan läsa mer om dessa i vår blogg.

Tre nyckeltal för EU:s taxonomi för att förstå företagens hållbarhet

Det finns tre nyckeltal för EU-taxonomin som måste rapporteras om:

1. Omsättning

Nettoomsättning, dvs. belopp som härrör från försäljning av produkter och tillhandahållande av tjänster efter avdrag för försäljningsrabatter och mervärdesskatt och andra skatter som är direkt kopplade till omsättningen. Vilja för de flesta företag innebär att den totala omsättningen som används i taxonomirapporteringen är densamma som anges i intäktsredovisningen i den finansiella rapporteringen.

2. CapEx — Kapitalutgifter

Summa investeringar i materiella och immateriella tillgångar under räkenskapsåret före avskrivningar och eventuella omvärderingar i samband med den klassificeringsberättigande verksamheten. Mer specifikt hänvisar taxonomin till CapEx som täcker kostnader baserade på vissa internationella standarder för finansiell rapportering (IFRS), såsom materiella anläggningstillgångar, immateriella tillgångar etc. som anges under ”Utdrag ur CapEx-definitionen från delegerade lagen om upplysningar”

3. OpEx — Driftsutgifter

- OpEx som används i taxonomin skiljer sig från vad de flesta företag rapporterar i sina finansiella rapporter. Eftersom det ursprungligen diskuterades att helt utesluta OpEx som en KPI från taxonomin, kunde det betraktas som ”inkludering av delar av OpEx” istället för ”OpEx med undantag”.

- KPI syftar till att fånga icke-kapitaliserade kostnader (dvs. de kostnader som inte fångas upp av CapEx KPI) som avser investeringar i tillgångar och processer. OpEx är därför en kategori av kostnader som ”kompletterar” CapEx i förhållande till investeringar och i detta avseende, tillsammans med CapEx, kommer att ge en indikation på ett företags strategi för att upprätthålla eller förbättra miljöprestanda och motståndskraft. Mer specifikt avser OpEx kostnader relaterade till forskning och utveckling, byggrenoveringsåtgärder, kortfristiga hyresavtal, underhåll och reparation och andra direkta utgifter.

Särdragen i EU:s taxonomi-nyckeltal som du bör ha i åtanke när du anger dina KPI-mätvärden

Tänk på följande när du arbetar för att beräkna EU:s taxonomi-nyckeltal för företag:

  1. Att dela upp omsättning, capex och opex mellan de olika taxonomiberättigade aktiviteterna kan vara svårt, särskilt det första rapporteringsåret eftersom detta kan avvika från din vanliga finansiella rapportering.
  2. Hur KPI skiljer sig från normal finansiell rapportering (i synnerhet OpEx, vilket är KPI som avviker mest från OpEx i gemensam finansiell rapportering, med fokus på till exempel forskning och utveckling samt underhåll och reparation och exklusive till exempel overhead och kostnader för anställda som driver dina tillgångar)

Hur Celsia kan hjälpa

Att beräkna rätt mätvärden för EU:s taxonomi Key Performance Indicators kan vara knepigt, noggrant och involvera omfattande arbetskraft. Oroa dig inte! Vi finns här för att hjälpa dig genom din resa med hållbarhetsrapportering. På Celsia är vårt mål att hjälpa till att göra hållbarhetsbedömningen snabb, enkel och effektiv med vår EU-taxonomirapporteringslösning. Oavsett organisationens storlek kan vi hjälpa till att beräkna EU:s taxonomi-nyckeltal för företag.

Celsia erbjuder en högteknologisk plattform för att göra hållbarhetsbedömningar för kommersiella organisationer, värdepappersföretag och banker. Och detta, utan att involvera något tredjepartsföretag att utvärdera!

Kontakta oss på contact@celsia.io och börja din hållbarhetsredovisningsresa.

Letar du efter en lösning för hållbarhetsrapportering?
Vi erbjuder programvara som förenklar rapportering enligt CSRD-, EU-taxonomi- och SFDR-reglerna.
Vet du inte var du ska börja?
Läs vår guide till EU:s taxonomi för att få koll på tidsramar, krav och de steg som krävs för att få din rapport klar.
Vet du inte var du ska börja?
Läs vår guide till EU:s taxonomi för att få koll på tidsramar, krav och de steg som krävs för att få din rapport klar.
Vill du ha en stressfri rapporteringsprocess för CSRD?
Få 32 sidor med handlingsinriktad vägledning baserad på våra 2500+ timmars arbete med förordningen
Not sure where to start?
Checkout our guide to the EU Taxonomy to get on top of timelines, requirements, and the steps needed to get your report ready.