En komplett lösning för rapportering av EU-taxonomi

Ersätt statiska kalkylblad och kaotisk dokumentation med enkla arbetsflöden och översikter.

Kontakta oss
__wf_reserverad_ärva
Betrodda av företag över hela världen
Trillpåverkan
landningsbana
kader
NRP Noll
Gröna Generationsfonden
Fyrda
norsk återvinning
sandvatten
eurazeo
verdan
Scandza
butiksmärke
Aker
momentum
DNB
Hej ASA
KPMG
totalt eget kapital
akastor
aker horisonter
aker biomarin
Investerare
Horisonten energi
trillpåverkan
landningsbana
kader
NRP noll
Gröna Generationsfonden
Firda
norsk återvinning
sandvatten
eurazeo
verdan
Trillpåverkan
landningsbana
kader
NRP Noll
Gröna Generationsfonden
Fyrda
norsk återvinning
sandvatten
eurazeo
verdan
Scandza
butiksmärke
Aker
momentum
DNB
Hej ASA
KPMG
totalt eget kapital
akastor
aker horisonter
aker biomarin
Investerare
Horisonten energi
trillpåverkan
landningsbana
kader
NRP noll
Gröna Generationsfonden
Firda
norsk återvinning
sandvatten
eurazeo
verdan

Varje rapporteringssteg förenklas med automatisering och arbetsflöden

Behörighetsprövning utförd av experter

Vet vilka affärsaktiviteter som behöver bedömas enligt EU:s taxonomi och vilka som inte behöver det.

Vägledning steg för steg

Få stöd från enkla arbetsflöden och ett expertteam för alla de över 120 aktiviteter som ingår i EU:s taxonomi.

Otroligt snabb datainsamling

Anslut till dina data. Använd AI för att automatiskt extrahera relevanta datapunkter. Samarbeta med dina kollegor.

Automatisk generering av rapporter

Exportera med bara ett klick. Dela med dig av resultaten. Anpassa rapporten till ditt eget varumärke. Bonus: Nu går det snabbare än någonsin att rapportera igen nästa år.
__wf_reserverad_ärva__wf_reserverad_ärva__wf_reserverad_ärva
Behörighetsprövning utförd av experter
Vet vilka affärsaktiviteter som behöver bedömas enligt EU:s taxonomi och vilka som inte behöver det.
Vägledning steg för steg
Få stöd från enkla arbetsflöden och ett expertteam för alla de över 120 aktiviteter som ingår i EU:s taxonomi.
Otroligt snabb datainsamling
Anslut till dina data. Använd AI för att automatiskt extrahera relevanta datapunkter. Samarbeta med dina kollegor.
Automatisk generering av rapporter
Exportera med bara ett klick. Dela med dig av resultaten. Anpassa rapporten till ditt eget varumärke. Bonus: Nu går det snabbare än någonsin att rapportera igen nästa år.
Älskar att ha tid för en lång lunch, trots att deadlines för rapportering närmar sig

Förvirrande behörighetsgranskning

Innan du börjar måste du ta reda på vilken affärsverksamhet du ska rapportera om inom EU:s taxonomi.

Komplex flerstegsprocess

Försök att arbeta igenom 120+ olika EU-taxonomiaktiviteter, var och en med olika definitioner och datakrav.

Kaotisk datainsamling

E-posta dussintals kalkylblad fram och tillbaka med kollegor över avdelningar. Gå vilse när du aggregerar och versionerar data.

Nitty-gritty-rapportsammanställning

Tillbringa de sena kvällstimmarna med detaljer i din rapport. Strukturera rapporten så att den matchar din affärsstruktur. Studera varje litet lagkrav från EU.
__wf_reserverad_ärva__wf_reserverad_ärva__wf_reserverad_ärva
Förvirrande behörighetsbedömning
Innan du börjar måste du ta reda på vilka affärsaktiviteter som ska rapporteras inom EU:s taxonomi.
Komplex process i flera steg
Försök att arbeta igenom 120+ olika EU-taxonomiaktiviteter, var och en med olika definitioner och datakrav.
Kaotisk datainsamling
Skicka dussintals kalkylblad fram och tillbaka med e-post till kollegor på olika avdelningar. Gå vilse när du sammanställer och versionshanterar data.
Nitty-gritty sammanställning av rapporter
Tillbringa de sena kvällstimmarna med detaljer i din rapport. Strukturera rapporten så att den matchar din företagsstruktur. Studera varje litet lagkrav från EU.
Vad i hela friden ska jag
göra för att få rapporten klar i tid?

En plats för alla dina EU-taxonomidata

Inget mer kaos och silvertejp.

Tänk er att centralisera alla era EU-taxonomidata, dokumentation, resultat och spårning.

Bäst av allt? Återanvänd ert arbete för alla kommande års rapportering.
__wf_reserverad_ärva
__wf_reserverad_ärva

Automatisera de manuella delarna av rapporteringen

Celsia fyller automatiskt i och genererar kompatibla rapporter och hjälper dig att hämta data från dina kollegor. EU:s taxonomikrav översätts till enkla arbetsflöden, så att du inte behöver gräva i de juridiska dokumenten.

Din tid är för värdefull för det gamla skolans manuella arbete.
__wf_reserverad_ärva

Förbättra anpassningen av din EU-taxonomi

Förstå drivkrafterna bakom era EU-taxonomiresultat och identifiera orsaker till underprestanda. Planera förbättringsåtgärder baserat på data.

Våra experter finns här för att hjälpa dig.
__wf_reserverad_ärva

Rapportering kan vara enkelt

Aker BioMarine uppskattar 77% kostnadsbesparingar från att använda Celsia för att rapportera enligt EU:s taxonomi
__wf_reserverad_ärva
__wf_reserverad_ärva
Undersöka, identifiera, förstå och kartlägga krav och databehov
Samla in, strukturera och aggregera data
Kommunikation och samordning med andra parter, internt och externt
Skapa rapport, inkl. innehåll, data, presentation och revisioner
__wf_reserverad_ärva

Vanliga frågor

Välj ett bättre sätt att hantera hållbarhetsrapportering

Kontakta oss