left-arrow
Alla inlägg

EU:s taxonomi: Spelar företagets storlek någon roll?

Celsia
April 28, 2022
1
 min läsa

Även om taxonomin bara kräver att stora företag och finansmarknadsaktörer rapporterar om sina taxonomianpassade aktiviteter, är vårt intryck att oavsett hur litet ditt företag är, kan du också dra nytta av att använda taxonomin - och mycket tidigare än vad som anges i EU: s tidslinje.


Kunderna kommer mycket sannolikt att använda taxonomin för att jämföra leverantörer. Bankerna kommer att använda taxonomin för att fastställa räntan på banklån. Investerare som vill vara transparenta om sin portföljprestanda kommer också att begära poängen från sina investeringsobjekt. Celsia tror att det är därför vi ser så många företag av alla storlekar växa upp.


Taxonomin verkar lösa många av de utmaningar som gröna företag har ställts inför och skapar äntligen det gemensamma hållbarhetsspråk som vi har saknat under de senaste 20 åren. Oavsett storleken på ditt företag är det uppenbart att det finns fördelar med att ha en bra taxonomipoäng.

Letar du efter en lösning för hållbarhetsrapportering?
Vi erbjuder programvara som förenklar rapportering enligt CSRD-, EU-taxonomi- och SFDR-reglerna.
Vet du inte var du ska börja?
Läs vår guide till EU:s taxonomi för att få koll på tidsramar, krav och de steg som krävs för att få din rapport klar.
Vet du inte var du ska börja?
Läs vår guide till EU:s taxonomi för att få koll på tidsramar, krav och de steg som krävs för att få din rapport klar.
Vill du ha en stressfri rapporteringsprocess för CSRD?
Få 32 sidor med handlingsinriktad vägledning baserad på våra 2500+ timmars arbete med förordningen
Not sure where to start?
Checkout our guide to the EU Taxonomy to get on top of timelines, requirements, and the steps needed to get your report ready.