left-arrow
Alla inlägg

En enkel översikt över CSRD utan jargong

Katrine Tjolsen
October 17, 2023
4
 min läsa

Precis som du har vi ingen aning om varför nästan varje beskrivning av Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) insisterar på förvirrande förklaringar 🤯

Men till skillnad från andra författare ger vi dig den enkla översikten över den nya CSRD-lagstiftningen 😎

Vad är affären?

Enkelt uttryckt tvingar CSRD företag att vara transparenta med sin sociala och miljömässiga inverkan. Tanken är att om investerare vet mer om hur hållbart företag agerar, kommer de att kanalisera pengar till de mer hållbara företagen.

Dessutom tvingar CSRD företag att rapportera sina handlingsplaner och framsteg för att bli mer hållbara! Ja, vi använder ett utropstecken, eftersom det här är en radikal utveckling i hållbarhetsrapporteringens värld.

Fram till nu har det varit svårt för investerare, långivare och journalister att förstå vilken inverkan ett visst företag har på sin arbetskraft, dess lokala miljö, klimatet och mer. Företag har till stor del haft frihet att dela precis vad de vill dela, och att plocka de mest positiva fakta.

Okej, men hur är det med alla komplicerade ord?

EU tar itu med detta problem i enorma dokument fyllda med tekniskt språk. Trots allt, så är lagen, även om det är ett krångel för oss icke-advokater!

Tricket är att lära sig huvudordförrådet i CSRD-lagstiftningen på förhand. Det gör det mycket lättare att förstå både EU:s egna dokument och allt annat du hittar på nätet om CSRD.

Om du blir bekant med dessa ord, du gör det bra!

Glossary

Definition

“Topics”

This refers to different social and environmental areas that your company might have an impact on. For example, topics could be water consumption, biodiversity loss, waste, working conditions, rights of indigenous communities, and more.

“Material”

Dictionaries typically define this as “significant” or “important,” and it has a similar meaning in the CSRD.
The word is used to say that companies only have to report on “material topics,” i.e. relevant topics, as opposed to all possible topics.

“Materiality assessment”

This means to identify which topics your company has a material impact on.
This is a major requirement of the CSRD.

“Double materiality assessment”

The word “double” is introduced because the CSRD sets two requirements:
1) Companies must assess which topics they as a company have a material impact on
2) Companies must assess which topics have a material impact on them as a company

“Stakeholders”

This refers to interested parties, both within and outside your company. We mostly use it to refer to parties outside your company. Stakeholders could, for example, include environmental groups, workers’ unions, or indigenous groups.

“Targets”

The CSRD requires companies to define metrics for their impact on various sustainability topics and to set targets (i.e., goals) for improvement. Those targets should be time-bound and measurable.

“Actions”

The CSRD requires companies to define actions (i.e., tasks) for how to reach their targets.

“Policies”

The CSRD requires companies to define policies (i.e., binding guidelines) for the overall approach the company takes to address the material (i.e., relevant) sustainability topics (i.e., issues like water consumption, waste, etc.).
Each so-called policy should — amongst others — have an objective, a defined scope, a description of who’s responsible for what, and a description of how the interests of stakeholders are considered.

Så vad måste jag specifikt göra?

Tja, nu när du är bekant med termerna ovan 👆 kan vi destillera CSRD-rapporteringsprocessen i tre faser:

  1. Gör en dubbel väsentlighetsbedömning på ett sätt som involverar intressenter
  2. Definiera policyer, mål och åtgärder för ämnen som identifierats i din väsentlighetsbedömning
  3. Spåra hur du går mot de mål du har satt

Var och en av dessa faser kan återigen delas upp i konkreta åtgärder. Efter att ha hjälpt kunder genom CSRD-rapporteringsprocessen har vi bevisat att detta kan vara okomplicerad.

Om du vill replikera vår process, kolla in vår 20-stegsprocess och många fler insikter i vår ultimata guide till CSRD!

👇 Få det nedan 👇

Letar du efter en lösning för hållbarhetsrapportering?
Vi erbjuder programvara som förenklar rapportering enligt CSRD-, EU-taxonomi- och SFDR-reglerna.
Vet du inte var du ska börja?
Läs vår guide till EU:s taxonomi för att få koll på tidsramar, krav och de steg som krävs för att få din rapport klar.
Vet du inte var du ska börja?
Läs vår guide till EU:s taxonomi för att få koll på tidsramar, krav och de steg som krävs för att få din rapport klar.
Vill du ha en stressfri rapporteringsprocess för CSRD?
Få 32 sidor med handlingsinriktad vägledning baserad på våra 2500+ timmars arbete med förordningen
Not sure where to start?
Checkout our guide to the EU Taxonomy to get on top of timelines, requirements, and the steps needed to get your report ready.