left-arrow
Alla inlägg

Programvarans roll för CSRD-rapportering

Petter Reistad
December 4, 2023
7
 min läsa


Det är inte alltid lätt att förstå vad programvara faktiskt kan hjälpa till med kontra vad den inte kan. Hur vet du då om du ska använda programvara för din CSRD-rapportering?

Kom ihåg att CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) definierar vem som behöver rapportera när, och ESRS (European Sustainability Reporting Standards) definierar vad som specifikt ska rapporteras om. Det finns trots allt ingen brist på akronymer i ESG-utrymmet (miljö, social och styrning)!

Här täcker vi:
1) Vilka delar av din ESRS-rapportering som programvaran kan hjälpa till med
2) Fördelar och nackdelar med att göra all rapportering själv eller använda konsulter eller programvara
3) Vad du ska leta efter i en mjukvarulösning för ESG-rapportering

Låt oss gräva in!

1) Vilka delar av din ESRS-rapportering kan programvara hjälpa till med?

Vi tittar på den här frågan för varje steg i din rapporteringsprocess för ESRS.

Kör dubbel väsentlighetsbedömning

Programvaran kan:
• Ge en mall
• Guida dig genom arbetsflöden
• Avkoda svåra EU-rättsliga texter till enkla förklaringar

Vad du fortfarande kommer att göra:
• Involvera intressenter
• Utföra extern forskning
• Fatta slutliga väsentlighetsbeslut

Skapa en plan med mål, åtgärder och policyer

Programvaran kan:
• Guida dig genom processen, så att du inte behöver ta reda på hur du gör det
• Extrapolera mål automatiskt i tid och för olika granulariteter med hjälp av nedifrån och upp- eller uppifrån och ner referenser
• Koppla åtgärder till specifika mål
• Tilldela åtgärder till ägare
• Använd AI för att sammanfatta dina befintliga policyer för din rapport

Vad du fortfarande kommer att göra:
• Bestäm exakta mål och åtgärder
• Bestäm vem i organisationen som ska vara ansvarig för varje
verkan
• Ladda upp dina befintliga policyer

Samla in och organisera data

Programvaran kan:
• Guida dig för att bestämma vilka data som behövs
• Koppla rapporteringsindikatorer till relevanta mål, åtgärder och ämnen
• Automatiskt hämta data från befintliga system genom integrationer
• Spåra ändringar och dokumentation för att säkerställa att data är granskningsbara
• Samla automatiskt data över affärsenheter för företag och koncernnivå
• Kör inbyggda beräkningar

Vad du fortfarande kommer att göra:
• Välj vilka interna system som ska integreras med
• Ladda upp dokumentation

Spåra framsteg på mätvärden och åtgärder

Programvaran kan:
• Få visuella översikter över framsteg som tabeller, diagram och annat
diagram
• Bedöma framsteg per indikator, per affärsenhet eller vid
företagsnivå
• Spåra framsteg både på rapporteringsprocessen och på
hållbarhetsmål
• Påminn ägarna att följa upp sina tilldelade åtgärder

Vad du fortfarande kommer att göra:
• Klicka för att påminna ägare om att följa upp åtgärder
• Diskutera framsteg i teammöten i ditt företag
• Justera din handlingsplan efter behov

Rapportera

Programvaran kan:
• Skapa automatiskt en kompatibel rapport i Word- och PDF-format
• Lägg till XBRL-taggning, vilket ger interoperabilitet för rapporteringen
data med andra system

Vad du fortfarande kommer att göra:
• Klicka för att exportera rapporten
• Formatera rapporten i enlighet med ditt eget varumärke

Om du vill gräva djupare i rapporteringsstegen för CSRD, läs om våra testade och beprövade 20 konkreta uppgifter för en framgångsrik CSRD-rapport.

2) Fördelar och nackdelar med gör-det-själv, konsulter och programvara

För att förbereda din CSRD-rapport har du fyra alternativ:

• Gör allt själv med hjälp av dina kollegor, kalkylblad, Word-dokument och befintliga verktyg
• Få hjälp av ett konsultföretag för att vägleda dig genom processen
• Få hjälp från programvara för att navigera i processen, samla in och organisera data, få översikter över rapporteringsprocessen och hållbarhetsmål och generera rapporten
• Använd både programvara och konsultverksamhet.

Låt oss gå igenom dem i tur och ordning.

a) Gör allt själv

Detta innebär att du helt förlitar dig på dina kollegor, kalkylblad, Word-dokument, befintliga verktyg och din egen tid.

Det gör att du kan minska utgifterna för externa tjänster och bygga upp intern expertis. Det är dock ett otroligt tidskrävande sätt att bygga upp den expertisen. Det innebär också en enorm mängd tråkigt, manuellt arbete och riskerar bristande efterlevnad. Det betyder att vi inte kan rekommendera det här alternativet till något företag, vare sig det är stort eller litet.

b) Få hjälp från ett konsultföretag (och använd inte programvara)

Konsulter ger handhållning genom hela processen för att säkerställa efterlevnad. Det inkluderar ofta hjälp att driva interna processer med konsultprojektledare.

Detta alternativ löser dock inte de bakomliggande datahanteringsutmaningarna för hållbarhet. Det är inte heller en långsiktig lösning för internt samarbete, och den totala fakturan är vanligtvis större än den är för optionen c eller d.

Ändå kan detta alternativ vara rätt för företag om den totala kostnaden inte är ett problem och resurser tilldelas för att bygga och underhålla anpassade system, samt övervaka och genomföra regeländringar kontinuerligt.

c) Få hjälp från programvara (och använd inte ett konsultföretag)

Programvaran guidar dig också genom processen till färdig rapport och hjälper dig att säkerställa efterlevnad. Det här alternativet inkluderar fortfarande mänskligt stöd från dedikerade Customer Success-chefer, onboarding och rådgivningssessioner på begäran.

Det säkerställer också att dina data är organiserade, granskningsbara, enkla att spåra och kan återanvändas för framtida rapportering. Något som kallas XBRL-taggning krävs för alla CSRD-rapporter, och programvara kan göra detta automatiskt. Dessutom förenklar det interna samarbetet med tilldelning av uppgifter och framstegsöversikter. Dessa faktorer gör det till en kostnadseffektiv, långsiktig lösning.

Det här alternativet hanterar inte din interna intressenthantering. Det kräver också ett abonnemang (vilket är mer externa utgifter än alternativ en, och lägre än alternativet b).

Det är det rekommenderade alternativet för företag som vill säkerställa efterlevnad och ha någon internt som kan ta ledningen på rapporteringen.

d) Använd både programvara och konsultverksamhet

Det finns fördelar med båda alternativen b och alternativ c, så varför inte kombinera dem?

Man kan (felaktigt) tro att det är dyraste att använda både programvara och konsulter. Men det här alternativet är faktiskt billigare än att använda rent konsulter. Det beror på att programvara automatiserar mycket av det annars manuella arbetet, så att du sänker engångskostnaden för konsulttimmar.

Samtidigt får du fortfarande fördelarna med stöd med det här alternativet. Om du vill säkerställa efterlevnad och behöver hjälp med intern projektledning för att driva rapporteringsprocessen, då är detta alternativet rekommenderat.

3) Vad ska man leta efter i en mjukvarulösning för ESRS-rapportering?

Om du fortsätter med en mjukvarulösning för att säkerställa CSRD-överensstämmelse, vill du välja rätt för dina behov.

För rapportering i enlighet med ESRS rekommenderar vi särskilt att man bedömer dessa faktorer:

Användarvänlighet

Du kommer att behöva samarbeta med många kollegor om CSRD-rapporten. Till exempel vill du tilldela uppgifter till andra. Det är mycket lättare att samarbeta med dem om de gärna använder den mjukvarulösning du har valt. Detta innebär att programvaran måste vara lätt att lära sig och lätt att använda.

Omfattande

EU:s nya hållbarhetsdirektiv håller på att förändras och innehåller hundratals sidor lagtext. Du vill vara säker på att mjukvarulösningen är helt uppdaterad och innehåller alla delar av förordningen. Detta säkerställer att om du använder programvaran för din rapport vet du att du uppfyller kraven.

Modernt API

När det gäller hållbarhetsrapportering kommer du oundvikligen att förlita dig på data från många olika system. Därför måste den ideala mjukvarulösningen för CSRD-rapportering ha ett modernt API och vara lätt att integrera med dina befintliga system. Detta låter dig också utveckla en modern teknisk stack med specialiserade lösningar, så att du får bästa lösningar för dina olika användningsfall.


Vill du lära dig mer om framgångsrik CSRD-efterlevnad och hållbarhetsstrategi?

👇 Kolla in vår ultimata guide till CSRD länkad nedan 👇

Letar du efter en lösning för hållbarhetsrapportering?
Vi erbjuder programvara som förenklar rapportering enligt CSRD-, EU-taxonomi- och SFDR-reglerna.
Vet du inte var du ska börja?
Läs vår guide till EU:s taxonomi för att få koll på tidsramar, krav och de steg som krävs för att få din rapport klar.
Vet du inte var du ska börja?
Läs vår guide till EU:s taxonomi för att få koll på tidsramar, krav och de steg som krävs för att få din rapport klar.
Vill du ha en stressfri rapporteringsprocess för CSRD?
Få 32 sidor med handlingsinriktad vägledning baserad på våra 2500+ timmars arbete med förordningen
Not sure where to start?
Checkout our guide to the EU Taxonomy to get on top of timelines, requirements, and the steps needed to get your report ready.