left-arrow
Alla inlägg

Hur ska företagen rapportera om EU:s taxonomi?

Celsia
April 28, 2022
1
 min läsa

Företag som är skyldiga att rapportera i enlighet med taxonomin måste bedöma sin affärsverksamhet och bestämma i vilken utsträckning de är anpassade till de tekniska kriterierna. Andelen omsättning, CAPEX och OPEX i samband med taxonomianpassad affärsverksamhet betraktas som ett företags taxonomipoäng och är vad ägande enheter (dvs. en private equity-fond) måste använda när de beräknar sina egna, aggregerade taxonomipoäng.

Som företag är kravet också att lämna ut information ”i den utsträckning det är nödvändigt för att förstå utvecklingen, prestationen, positionen och påverkan av bolagets verksamhet”, enligt förordningen. Det innebär att ditt företags verksamhet redovisas med en detaljnivå som bryter ner, och visar specifikt, var företaget når hållbarhetsmål, var brister kan uppstå och var potentiella förbättringar kan göras.

Letar du efter en lösning för hållbarhetsrapportering?
Vi erbjuder programvara som förenklar rapportering enligt CSRD-, EU-taxonomi- och SFDR-reglerna.
Vet du inte var du ska börja?
Läs vår guide till EU:s taxonomi för att få koll på tidsramar, krav och de steg som krävs för att få din rapport klar.
Vet du inte var du ska börja?
Läs vår guide till EU:s taxonomi för att få koll på tidsramar, krav och de steg som krävs för att få din rapport klar.
Vill du ha en stressfri rapporteringsprocess för CSRD?
Få 32 sidor med handlingsinriktad vägledning baserad på våra 2500+ timmars arbete med förordningen
Not sure where to start?
Checkout our guide to the EU Taxonomy to get on top of timelines, requirements, and the steps needed to get your report ready.