left-arrow
Alla inlägg

EU kräver standardiserat format för hållbarhetsrapportering

Celsia
April 28, 2022
2
 min läsa

I en av de senaste uppdateringarna från EU-kommissionen föreslår EU hållbarhetsrapportering att följa ett standardiserat, digitalt format.

I linje med kommissionens handlingsplan för hållbar finansiering vidtar EU ett antal åtgärder för att säkerställa att finanssektorn kommer att spela en viktig roll för att uppnå målen i den europeiska gröna given. EU har insett att det är viktigt att få bättre och mer användbara uppgifter från företagen själva för att genomföra den europeiska gröna given på ett framgångsrikt sätt. Blocket vill ha bättre spårning av företagens påverkan på människor och miljö, på deras potentiella hållbarhetsrisker och på deras finansiella investeringar. Syftet är att stärka relationerna mellan näringsliv och samhälle. Detta kommer också att skapa möjligheter för företag, investerare, civilsamhället och andra intressenter att förbättra hur hållbarhetsinformation rapporteras och används i näringslivet och att i slutändan bana väg för den gröna omställningen.

För att arbeta mot detta mål har EU-kommissionen föreslagit en ändring av hur företagens hållbarhetsrapportering genomförs. Tidigare EU-direktiv om finansiell rapportering kräver inte att rapporterna ska tillhandahållas i ett digitalt format — något som kommissionen vill ändra på. Denna ändring skulle föra rapporteringskraven i linje med EU:s strategi för data och digital finansiering.

För att uppfylla de föreslagna ändringarna skulle företagen behöva upprätta sina finansiella rapporter och rapportera i XHTML-format och upplysningar om hållbarhetspåslag och upplysningar som krävs enligt den nya taxonomin för hållbar finansiering. EU-kommissionen betonar hur en digital övergång är nödvändig för att uppfylla de nya rapporteringskraven i EU:s taxonomi och göra det möjligt att märka information i enlighet med dessa standarder. Fördelarna med digitalisering i hållbarhetsrapporteringen är tydliga — bland annat att göra information lättare att hitta, skapa möjligheter att använda information mer effektivt, skapa större öppenhet, främja ansvarsskyldighet och behålla potentialen för betydande kostnadsbesparingar för företagen.

Letar du efter en lösning för hållbarhetsrapportering?
Vi erbjuder programvara som förenklar rapportering enligt CSRD-, EU-taxonomi- och SFDR-reglerna.
Vet du inte var du ska börja?
Läs vår guide till EU:s taxonomi för att få koll på tidsramar, krav och de steg som krävs för att få din rapport klar.
Vet du inte var du ska börja?
Läs vår guide till EU:s taxonomi för att få koll på tidsramar, krav och de steg som krävs för att få din rapport klar.
Vill du ha en stressfri rapporteringsprocess för CSRD?
Få 32 sidor med handlingsinriktad vägledning baserad på våra 2500+ timmars arbete med förordningen
Not sure where to start?
Checkout our guide to the EU Taxonomy to get on top of timelines, requirements, and the steps needed to get your report ready.