left-arrow
Alla inlägg

Företag kritiseras för brist på klimatriskrapportering

Celsia
April 28, 2022
1
 min läsa

Financial Times rapporterar att en studie av mer än 100 globala företag avslöjade att överväganden om Klimatrisker De har utelämnats i 70 procent av företagens rapportering. Revisorerna gjorde inte heller ett bra jobb med att fånga bristerna. Som FT rapporterar:

Revisorer noterade sällan dessa avvikelser, även i fall av ”betydande observerbara inkonsekvenser”, tillade den. Översynen ”fick oss att undra om dessa betydande risker faktiskt redovisas. Det är en stor sak, säger Barbara Davidson, rapportens huvudförfattare.

Risken var att investerare ”inte kan fatta effektiva beslut om kapitalallokering”, eftersom företag kan överskatta tillgångar eller underskatta skulder, säger Morgan Slebos, chef för hållbara marknader vid FN:s principer för ansvarsfulla investeringar.

BMW, till exempel, förklarade inte i sina finansiella rapporter för 2020 huruvida eller hur klimatrelaterade frågor, till exempel utfasningen av förbränningsmotorn, påverkade det angivna värdet på vissa tillgångar, till exempel den stora flottan av förorenande fordon som den hyr ut.

Rapportering om den klimatrisk ditt företag utsätts för kan vara viktig information för dina investerare. Att bedöma klimatrisken för din verksamhet krävs också för att uppfylla EU:s taxonomi.

Information om hur du ska bedöma för klimatrisk, och vilka risker som ska bedömas för, finns i Dokumentation om EU-taxonomi.

Klimatriskbedömning är en del av Celsia Taxonomy.

Letar du efter en lösning för hållbarhetsrapportering?
Vi erbjuder programvara som förenklar rapportering enligt CSRD-, EU-taxonomi- och SFDR-reglerna.
Vet du inte var du ska börja?
Läs vår guide till EU:s taxonomi för att få koll på tidsramar, krav och de steg som krävs för att få din rapport klar.
Vet du inte var du ska börja?
Läs vår guide till EU:s taxonomi för att få koll på tidsramar, krav och de steg som krävs för att få din rapport klar.
Vill du ha en stressfri rapporteringsprocess för CSRD?
Få 32 sidor med handlingsinriktad vägledning baserad på våra 2500+ timmars arbete med förordningen
Not sure where to start?
Checkout our guide to the EU Taxonomy to get on top of timelines, requirements, and the steps needed to get your report ready.