left-arrow
Alla inlägg

Hur bedömde Norled sina fartyg med hjälp av EU:s taxonomi och Celsia?

Celsia-laget
1
 min läsa

Vad:

Norled är en av Norges största färje- och expressbåtoperatörer. Som ledande inom hållbara transporter är hållbarhet nyckeln för Norled. Detta sträcker sig från design och konstruktion av nya utsläppsreducerande fartyg till miljövänlig daglig drift. Det nya fartygets teknik syftar till att helt ersätta diesel med batteridrivna och gröna bränslefärjor. När Norled fattar sådana beslut inför den gröna omställningen betraktar Norled EU:s taxonomi som en viktig vägledande ram. För att kunna använda taxonomin och effektivt manövrera ramverkets komplicerade kriterielandskap behövde Norled en lättanvänd lösning.

Hur:

Med hjälp av Celsia bedömde och jämförde Norled hållbarhetsnivån för hela sin fartygsflotta med taxonomikriterierna. Norled fick en taxonomipoäng genom att strukturera företaget i rapporteringsenheter, välja relevanta aktiviteter, bedöma deras resultat mot relevanta tekniska screeningkriterier och lägga till finansiella data och dokumentation. Förutom att kunna samarbeta direkt i verktyget använde Norled Celsia för att få vägledning om EU:s taxonomireglering. Genom att undvika att spendera tid på att spåra uppdateringar av den omfattande lagstiftningen hjälpte Celsia Norled att hålla sig uppdaterad om EU:s taxonomi och relevant bästa praxis för bedömning.

Påverkan:

Norled fick en översikt över fartygens hållbarhetsstatus och identifierade drivkrafter för prestanda. Bedömningsprocessen gav Norled specifik kunskap om vad som krävs för att definiera sina fartyg som hållbara investeringar och tillgångar enligt EU:s taxonomi. Med hjälp av Celsia minimerade Norled tiden för att hantera och rapportera sitt hållbarhetspoäng. Genom att ta ett proaktivt förhållningssätt till nya krav och samtidigt ha en aktiv relation till flottans hållbarhetsprestanda begränsade Norled risken att investera i fartyg som kan hamna som ”strandade tillgångar”.

Hilde-Kristin Sæter
Projektledare, Norled
quote
Att vara ett företag som fokuserar på hållbarhet, efterlevnad och utmärker sig vid klassificering av EU:s taxonomi var ett måste. Vi har använt Celsia för att bedöma våra fartyg på taxonomi effektivt. Genom hjälpsam onboarding med Celsia har vi lärt oss vilka EU-taxonomikrav vi ska förbereda oss för och vilket hållbarhetsarbete vi behöver göra under den kommande tiden.
Hilde-Kristin Sæter
Projektledare, Norled
Letar du efter en lösning för hållbarhetsrapportering?
Vi erbjuder programvara som förenklar rapportering enligt CSRD-, EU-taxonomi- och SFDR-reglerna.