left-arrow
Alla inlägg

Aker BioMarine visar upp sitt hållbarhetsåtagande med sin EU-taxonomibedömning

Celsia-laget
2
 min läsa

Vad:

Aker BioMarine, en norsk bioteknikinnovatör och antarktisk krillskördeföretag, har åtagit sig att främja människors och planetens hälsa. Med en försörjningskedja som sträcker sig från skörd av krill i Antarktis vatten, ett logistiknav i Montevideo och en tillverkningsanläggning i Houston, fokuserar de på havets välbefinnande. Genom att anamma EU:s taxonomi syftar Aker BioMarine till att anpassa, förbättra och underbygga sitt hållbara uppdrag och säkerställa ett blomstrande ekosystem i Antarktis för framtiden.

Hur:

Aker BioMarine följer proaktivt rapporteringskraven och förbereder sig för framtida regelverk. De genomförde en taxonomibedömning av sitt stödfartyg, Antarctic Provider, som bekräftade dess behörighet för godstransport till sjöss. Dessutom utarbetade de sin poäng för de kommande och ännu inte slutförda aktiviteterna från EU: s sida, som involverade deras tillverkningsanläggning och krillskörd. På så sätt säkerställde Aker BioMarine en grundlig förståelse av kriterierna genom att bekanta sig med relevant dokumentation och specifika definitioner av Omsättning, OpEx och CapEx inom taxonomirammen. Processen underlättades genom samarbete mellan nyckelpersoner i företagets hållbarhets- och ekonomisteam.

Påverkan:

Aker BioMarine visar upp sitt hållbarhetsåtagande genom att frivilligt publicera resultaten av sin EU-taxonomibedömning i sin årsrapport för 2022. Baserat på en preliminär bedömning vet de också vad de ska betona för att deras tillverkningsanläggning och krillskördeaktiviteter ska anpassas till taxonomi i framtiden. På så sätt är de väl förberedda för kommande rapporteringskrav. Med hjälp av Celsias programvara är de uppdaterade med föränderliga EU-regler och annan relevant information, vilket säkerställer efterlevnad och fortsatta framsteg i deras hållbarhetsarbete.

Lise Wiger
Finansiell rapportering och efterlevnadschef
quote
Som ett hållbarhetsfokuserat företag värdesätter vi kraften i att kvantifiera vår påverkan. Eftersom vi i framtiden omfattas av EU:s taxonomiförordning började vi tidigt. Celsia har hjälpt oss att tolka ett omfattande ramverk till något konkret som vi kan använda under de kommande åren.
Lise Wiger
Finansiell rapportering och efterlevnadschef
Letar du efter en lösning för hållbarhetsrapportering?
Vi erbjuder programvara som förenklar rapportering enligt CSRD-, EU-taxonomi- och SFDR-reglerna.