left-arrow
Alla inlägg

Celsia träffar Norges handels- och industriminister Jan Christian Vestre

Celsia
February 8, 2023
1
 min läsa

Oslo, 4 februari 2022

Celsia CTO Morten Hillbom och Norges handels- och industriminister Jan Christian Vestre träffades på torsdagen för att diskutera behovet av hållbara finansieringsramar. Mötet ägde rum under ett besök av Vestre på Celsias kontor på StartupLab i Oslo, Norge.

Bland diskussionspunkterna fanns behovet av enkla lösningar för att hantera EU-taxonomin, för att förenkla företagens antagande av de nya kraven. Minister Vestre betonade starkt behovet av mer kapital för att flöda mot hållbara projekt och företag och tog upp oro över hur resultat ska dokumenteras.

EU-taxonomin har antagits i norsk lag, men har ännu inte trätt i kraft trots att taxonomipoäng uppmuntras av det norska finansministeriet. Regleringen om hållbar finansiering kommer att träda i kraft även i Norge när taxonomin införs i EES-avtalet, planerat till senare under våren 2022.

EU:s taxonomi är en av flera ramar för hållbar finansiering under utveckling över hela världen. Celsia-lösningen hjälper företag att tillämpa den och betygsätta sig själva och kontinuerligt hantera och uppdatera poängen. Lösningen är marknadens mest tillgängliga och enkla att ta i bruk och används av börsnoterade och privata företag, investeringsfonder och banker.

Letar du efter en lösning för hållbarhetsrapportering?
Vi erbjuder programvara som förenklar rapportering enligt CSRD-, EU-taxonomi- och SFDR-reglerna.