left-arrow
Alla inlägg

Devold och Celsia samarbetar för att förenkla hållbarhetsredovisningen och säkerställa konkurrenskraften för små och medelstora företag

November 28, 2023
2
 min läsa

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) är EU:s nya direktiv för hållbarhetsrapportering som kräver att stora börsnoterade företag standardiserar sin hållbarhetsrapportering senast 2024. Även om Devold för närvarande inte har mandat att rapportera, inser företaget vikten av standardiserad hållbarhetsrapportering och att ligga steget före kraven.

Med hjälp av mjukvarulösningen Celsia implementerar Devold nu CSRD-rapporteringen i hela sin verksamhet.

Devold agerar nu för att förbli konkurrenskraftig i sin roll som leverantör till större företag som redan uppfyller detta krav. Kumulativ rapportering uppåt innebär att hela värdekedjan räknas i slutresultatet. Vi strävar efter att vara en strategisk partner och bidra till att våra slutkunder når sina mål.” säger Trude Ertresvåg, hållbarhetschef på Devold of Norway.

Förordningen är en del av EU:s handlingsplan för övergången till en mer hållbar ekonomi. De nya reglerna syftar till att omdirigera mer kapital till företag och verksamheter som löser sociala och miljömässiga problem, bort från de som förvärrar problemen. För att uppnå detta behöver investerare, kunder och andra intressenter tillgänglig, jämförbar och tillförlitlig information. CSRD bygger på principen om dubbel väsentlighet, med hänsyn till både hur ett företag påverkar samhället och miljön, och hur externa faktorer, såsom klimatförändringar, påverkar företaget.

Devold och Celsia har ingått ett avtal där Devold kommer att spela en betydande roll i utvecklingen av funktionalitet riktad till små och medelstora företag.

”Celsia strävar efter att vara en mjukvarulösning för alla företag som vill implementera fullständig och korrekt CSRD-rapportering på ett automatiserat och resurseffektivt sätt. Genom samarbetet med Devold ökar vi fokus på mindre företag som ännu inte omfattas av förordningen och påskyndar utvecklingen av funktionalitet som är specifikt anpassad till dem,” säger Cathrine Dehli, chef för kundframgång och hållbarhet på Celsia.

Celsia används redan för EU-taxonomirapportering av över 200 företag. Den nyligen lanserade modulen för CSRD-rapporteringslösning har utvecklats med Bonheur ASA, GC Rieber och Jordanes som pilotkunder, och är ett av få specialiserade rapporteringsverktyg som bygger på CSRD: s krav och metodik. Ertresvåg bekräftar att användningen av ny och specialiserad teknik är en nyckelåtgärd för Devold att effektivt rapportera i linje med CSRD.

— Att frivilligt ta på sig en sådan rapporteringsuppgift kräver nu att vi strukturerar arbetet effektivt och utnyttjar digitaliseringen till fullo. Detta måste ha ett värde utöver rapportering för att vi ska kunna motivera den tid som spenderas — och bra data ger bra ledningsinformation. säger Ertresvåg.

Om Celsia

Celsia är ett norskt mjukvaruföretag som specialiserat sig på lösningar för hållbarhetsrapportering enligt EU:s taxonomi, CSRD och SFDR. Deras system har snabbt antagits av många företag och används av bland annat Aker ASA, Bonheur ASA och Summa Equity.

Om Devold

Devold of Norway AS är Norges ledande varumärke inom ullkläder. Med en stolt historia som går tillbaka till 1853 har deras innovativa produkter varit en avgörande del av kläderna för många stora expeditioner både nationellt och internationellt. Under varumärket Devold® utvecklar och producerar de underkläder, mellanlager, ytterkläder, klassiska tröjor, strumpor och andra ulltillbehör. Devold har en egen fabrik i Litauen och hållbarhet i produktionen, närhet till marknader och innovation är centrala värden. Devols huvudkontor ligger i Langevåg, strax utanför Ålesund, och de har ett säljbolag i Tyskland.

Devold of Norway AS är en del av Flakk Group, ett familjeägt konglomerat med globala investeringar och ägarintressen inom olika affärsområden, inklusive turism, textil, flyg, byggmaterial, kompositer och förnybar energi. Flakk-koncernen kommer att omfattas av CSRD-rapportering för räkenskapsåret 2025 2026.

Letar du efter en lösning för hållbarhetsrapportering?
Vi erbjuder programvara som förenklar rapportering enligt CSRD-, EU-taxonomi- och SFDR-reglerna.