__wf_reserved_arv
Den enkle, langsiktige løsningen på EUs bærekraftskrav.
Celsia-programvaren forenkler rapportering i henhold til CSRD / ESRS, EU-taksonomien og SFDR
__wf_reserved_arv
Celsia brukes av 300+ selskaper
Trillpåvirkning
rullebane
rammeverk
NRP null
grønt generasjonsfond
the bird
norsk gjenvinning
sandvann
eurazeo
verdan
Scandza
butikkmerke
Aker
momentum
DNB
Hei ASA
KPMG
total egenkapital
akastor
aker horisonter
aker biomarine
investor
Horisontenergi
trillpåvirkning
rullebane
rammeverk
NRP null
grønt generasjonsfond
Firda
norsk gjenvinning
sandvann
eurazeo
verdane
Trill impact
runway
cadre
NRP Zero
green generation fund
firda
norsk gjenvinning
sandwater
eurazeo
verdane
scandza
storebrand
aker
momentum
DNB
bonheur ASA
KPMG
summa equity
akastor
aker horizons
aker biomarine
investinor
horisont energi
trill impact
runway
cadre
NRP zero
green generation fund
Firda
norsk gjenvinning
sandwater
eurazeo
verdane

Overhold kravene i EUs bærekraftsdirektiv

Celsia dekker datainnsamling og rapportering for alle krav i CSRD, SFDR og EUs taksonomi
Løsning for CSRD
Programvare for å overholde EUs nye bærekraftsdirektiv -- såkalt Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Programvaren forteller deg hva du må rapportere på, lar deg samle all nødvendig data, og lar deg enkelt generere en komplett rapport.
__wf_reserved_arv__wf_reserved_arv
Løsning for SFDR
Programvare for å hjelpe investeringsfond med å overholde kravene i SFDR.

Gjør det enkelt for porteføljeselskaper å sammenstille data for EUs taksonomi. Regn ut aggregerte taksonomiskårer for hele porteføljen. Inkluderer støtte for PAI (Principal Adverse Impact) indikatorer.
__wf_reserved_arv__wf_reserved_arv
Løsning for EUs taksonomi
Programvare for å rapportering i henhold til EUs taksonomi.

Bli guidet gjennom juridiske krav og datainnsamling. Generer automatisk taksonomiscore og en kompatibel rapport.
__wf_reserved_arv__wf_reserved_arv

Det er mange gode grunner til å velge Celsia

OVERHOLD KRAVENE FRA EU

Celsia dekker alle forskriftskrav i EUs bærekraftsdirektiv

Alle deler av forskriftskravene dekkes, inkludert 150+ forskjellige EU-taksonomiaktiviteter og dobbel vesentlighetsvurdering.
__wf_reserved_arv
__wf_reserved_arv
GJØR DET ENKELT

Veiledning hele veien til en ferdig rapport

Celsia dekker hver del av rapporteringsprosessen med enkel veiledning. Til slutt kan du eksportere en ferdig rapport i Word-format.
__wf_reserved_arv
SAMARBEID

En sømløs intern prosess

Sett opp din egen virksomhetsstruktur og deleger eierskap til områdeledere og prosjektledere. Samarbeid med hverandre direkte i programvaren. Følg fremdriften for rapporteringen som helhet.
__wf_reserved_arv

Spar både tid og penger

Jordanes forventer 76% kostnads besparelser ved å bruke Celsia til å rapportere om EUs direktiv om bærekraftsrapportering
__wf_reserved_arv
__wf_reserved_arv
Undersøke, identifisere, forstå og kartlegge rapporteringskrav og databehov
Samle inn, strukturere og aggregere data
Spore fremdriften for mål og initiativer fortløpende
Opprette rapport, inkl. innhold, data, presentasjon og revisjoner
__wf_reserved_arv
__wf_reserved_arv
__wf_reserved_arv
Sofie Rygh
Leder for bærekraft, Jordanes
«Vi bruker Celsia i Jordanes til å gjennomføre vår bærekraftsrapportering på en måte som er effektiv, korrekt og gjennomsiktig. Vi forventer å spare et betydelig antall timer på tvers av organisasjonen og effektivisere bærekraftrapporteringsprosessen for alle involverte.»
__wf_reserved_arv
Sofie Rygh
Leder for bærekraft, Jordanes

Veiledning fra bærekraftseksperter

__wf_reserved_arv

25+ år i bærekraft. Cathrine ledet bærekraft hos IKEA Norge, Rambøll, Strawberry og Cognite.

__wf_reserved_arv

25+ års erfaring innen sosial bærekraft; 12 av disse som seniorrådgiver i Etikkrådet som gir råd til Norges Bank Investment Management (NBIM).

__wf_reserved_arv

Energiteknisk erfaring. Anders er vår ekspert på klima- og miljøtekniske screeningskriterier.

__wf_reserved_arv

Utdanning i europeisk lov og miljøstudier. Jade har utført 1000+ kvalifikasjonsvurderinger for EUs taksonomi.

Kundehistorier
__wf_reserved_arv
Andreas Bjørbak Alnæs
Bærekraft- og samsvarssjef, Bonheur ASA
«Celsia hjelper oss med å effektivisere EU-taksonomirapporteringen for hele gruppen gjennom deres intuitive verktøy og ekspertveiledning. Vi har spart hundrevis av timer fra å bruke den, samtidig som vi har redusert samsvarsrisikoen betraktelig»
__wf_reserved_arv
Hanna Elisabeth Berget
Impact Manager, Total Equity
Jeg ble overrasket over hvor enkelt det var å rapportere med Celsia. Vi minimerte arbeidet som kreves for både oss selv og våre porteføljeselskaper og reduserte samtidig samsvarsrisikoen. Vi vil definitivt fortsette å bruke Celsia!»
__wf_reserved_arv
Jeanett Bergan
Bærekraftssjef, Aker
«Celsia bidrar til å redusere risikoen for feil i rapporteringsdataene og datainnsamlingsprosessen. Den innebygde veiledningen i Celsia Taxonomy-løsningen gjør det også enklere og raskere å forstå kravene til regulering og dokumentasjon.»
__wf_reserved_arv
Sofie Rygh
Leder for bærekraft, Jordanes
«Vi bruker Celsia i Jordanes til å gjennomføre vår bærekraftsrapportering på en måte som er effektiv, korrekt og gjennomsiktig. Vi forventer å spare et betydelig antall timer på tvers av organisasjonen og effektivisere bærekraftrapporteringsprosessen for alle involverte.»
__wf_reserved_arv
Stine Lise Hattestad Bratsberg
Partner, KPMG
Digitalisering er nøkkelen til å lykkes med bærekraftig transformasjon. KPMG er et bærekraftkonsulentselskap som leder integrering av teknologi og ESG. I et komplekst landskap tror vi at de beste resultatene for våre kunder inkluderer partnerskap og samarbeid. Vi er derfor veldig glade for å samarbeide med Celsia for å kombinere våre konsulentferdigheter på EU-taksonomi med den beste tilgjengelige teknologien.»
__wf_reserved_arv
Hilde Støle Pettersen
Partner, Momentum
«Vi trengte en løsning som kunne hjelpe oss med å score fondets porteføljeselskaper effektivt i henhold til EUs taksonomi. Vi valgte Celsia fordi de har dyp kompetanse på bærekraft og spesielt EUs taksonomi, og fordi de har klart å lage et enkelt og intuitivt verktøy for en ganske kompleks EU-taksonomiregulering.»
__wf_reserved_arv
Kjetil Røine
Administrerende direktør, Different Community Power
«Celsia gir Differ Community Power rask, nøyaktig og pålitelig vurdering av vår taksonomiytelse. Ved å legge til Celsias klimarisikovurderinger til dette gir oss et omfattende bilde av vår prosjektspesifikke eksponering og ytelse»
__wf_reserved_arv
Daniel Engelhart-Willoch
VP industri- og regjeringssaker, vindfangstsystemer
«Å være fornybar er ikke nok lenger, og i Celsia-løsningen har vi funnet en plattform for å vise frem for partnere og kunder hvordan vårt design og arbeidet vi gjør hver dag skiller oss ut som en bærekraftig energiteknologi»
__wf_reserved_arv
Hanna Elisabeth Berget
Impact Manager, Total Equity
Jeg er overrasket over hvor enkelt det var å rapportere med Celsia. Vi minimerte arbeidet som kreves for både oss selv og våre porteføljeselskaper og reduserte samtidig samsvarsrisikoen. Vi vil definitivt fortsette å bruke Celsia!»
__wf_reserved_arv
Andreas Bjørbak Alnæs
Bærekraft- og samsvarssjef, Bonheur ASA
«Celsia hjelper oss med å effektivisere EU-taksonomirapporteringen for hele gruppen gjennom deres intuitive verktøy og ekspertveiledning. Vi har spart hundrevis av timer fra å bruke den, samtidig som vi har redusert samsvarsrisikoen betraktelig»
__wf_reserved_arv
Jeanett Bergan
Bærekraftssjef, Aker
«Celsia bidrar til å redusere risikoen for feil i rapporteringsdataene og datainnsamlingsprosessen. Den innebygde veiledningen i Celsia Taxonomy-løsningen gjør det også enklere og raskere å forstå kravene til regulering og dokumentasjon.»
__wf_reserved_arv
Sofie Rygh
Leder for bærekraft, Jordanes
«Vi bruker Celsia i Jordanes til å gjennomføre vår bærekraftsrapportering på en måte som er effektiv, korrekt og gjennomsiktig. Vi forventer å spare et betydelig antall timer på tvers av organisasjonen og effektivisere bærekraftrapporteringsprosessen for alle involverte.»
__wf_reserved_arv
Stine Lise Hattestad Bratsberg
Partner, KPMG
Digitalisering er nøkkelen til å lykkes med bærekraftig transformasjon. KPMG er et bærekraftkonsulentselskap som leder integrering av teknologi og ESG. I et komplekst landskap tror vi at de beste resultatene for våre kunder inkluderer partnerskap og samarbeid. Vi er derfor veldig glade for å samarbeide med Celsia for å kombinere våre konsulentferdigheter på EU-taksonomi med den beste tilgjengelige teknologien.»
__wf_reserved_arv
Hilde Støle Pettersen
Partner, Momentum
«Vi trengte en løsning som kunne hjelpe oss med å score fondets porteføljeselskaper effektivt i henhold til EUs taksonomi. Vi valgte Celsia fordi de har dyp kompetanse på bærekraft og spesielt EUs taksonomi, og fordi de har klart å lage et enkelt og intuitivt verktøy for en ganske kompleks EU-taksonomiregulering.»
__wf_reserved_arv
Kjetil Røine
Administrerende direktør, Different Community Power
«Celsia gir Differ Community Power rask, nøyaktig og pålitelig vurdering av vår taksonomiytelse. Ved å legge til Celsias klimarisikovurderinger til dette gir oss et omfattende bilde av vår prosjektspesifikke eksponering og ytelse»
__wf_reserved_arv
Daniel Engelhart-Willoch
VP industri- og regjeringssaker, vindfangstsystemer
«Å være fornybar er ikke nok lenger, og i Celsia-løsningen har vi funnet en plattform for å vise frem for partnere og kunder hvordan vårt design og arbeidet vi gjør hver dag skiller oss ut som en bærekraftig energiteknologi»
__wf_reserved_arv
__wf_reserved_arv
__wf_reserved_arv
__wf_reserved_arv
__wf_reserved_arv
__wf_reserved_arv
__wf_reserved_arv
__wf_reserved_arv
__wf_reserved_arv
__wf_reserved_arv
__wf_reserved_arv
__wf_reserved_arv
__wf_reserved_arv
__wf_reserved_arv
__wf_reserved_arv
__wf_reserved_arv

Velg en langsiktig løsning for all bærekraftsrapportering

Ta kontakt