left-arrow
Alla inlägg

Celsia tillkännager pre-seed-runda för att påskynda tillväxten och utöka sin marknadsledande plattform för hållbarhetsbedömning

Celsia-laget
February 8, 2023
8
 min läsa

I rundan ingår investerare som DNB Ventures och Finstart Nordic, DNB:s och SR-Banks riskkapitalgrupper, samt industrikonglomeraten Bonheur och industrikonglomeratet Aker med riskkapitalfonden RunwayFBU.

Oslo, 26 september 2022:

I dag, Celsia - leverantör av den mest använda mjukvarulösningen i Norden för taxonomirapportering i EU - meddelar att man har samlat in finansiering i en övertecknad pre-seed-runda på 2 miljoner euro.

Finansieringsrundan är Celsias andra efter en ängelrunda 2021, och kommer att göra det möjligt för företaget att påskynda sin kommersialisering och utöka utvecklingen av sin mjukvarulösning.

Celsia är en av få RegTech-lösningsleverantörer som tillgodoser företagens växande behov av programvara för bedömning, mätning och rapportering av hållbarhetsprestanda. Med det snabba införandet av nya regleringskrav i EU kommer tiotusentals företag att behöva initiera eller utöka sin hållbarhetsrapportering under de kommande åren.

Från kunder till investerare

Celsia har redan ett antal offentliga och privata företag som kunder, bland annat DNB, Bonheur, Quantafuel och Q-Free. Celsia används också av ett antal värdepappersföretag, inklusive Investinor och Momentum Partners. Investeringarna av DNB genom DNB Ventures och Bonheur följer båda framgångsrika engagemang med Celsia som kunder.

”Vi är ödmjuka över att våra kunder investerar i oss och bidrar till vårt uppdrag som ännu närmare partners. Med satsningsgrenarna DNB och SR-Bank, två av Norges största banker, ombord ser vi fram emot att fortsätta vårt redan nära samarbete för att göra hållbarhetsbedömning och förvaltning mer tillgängligt även för bankkunder.

” Bonheur och RunwayFBUs investeringar understryker vår relevans för tunga tillgångsindustrier, där vi har de flesta av våra kunder. Att ge värde till våra kunder är vår främsta prioritet, och vi ser dessa investeringar som viktiga rekommendationer eftersom vi kommer att fortsätta göra det, säger VD för Celsia Petter Reistad.

— Vi är glada att kunna stödja Celsia på deras fortsatta tillväxtresa mot ytterligare kommersialisering i Norden och EU. Teamet är kunnigt, fokuserat och kan leverera och anpassa sig i en snabbt föränderlig affärsmiljö. Deras mjukvara är intuitiv och svarar på ett specifikt behov i vår organisation som får oss att tro att Celsia kommer att göra det också för andra, säger Ellen Ueland i Fred. Olsen Investments, som förvaltar investeringen för Bonheur.

Akers riskfond RunwayFBU är också bland de investerare som genom Aker-koncernen också är kunder till Celsia.

” Vi tror att det kommer att finnas en ny uppsättning standarder för framtida redovisningspraxis. Vad vi ser med EU:s taxonomi är den tidiga starten på sådana nya standarder, vilket ger affärsinsikt om vad som kan förbättras i företag. Celsia har tagit en mycket aktiv roll i att omvandla en uppsättning regler till en fungerande digital produkt. Vi har följt Celsia sedan starten och tror att de kommer att ta en ledande roll i utvecklingen av framtida lösningar för framtida redovisningsprinciper, säger Tor Bækkelund, VD på RunwayFBU.

Ökat intresse från bankerna

Bankerna står inför ett antal EU-taxonomirelaterade upplysningar. Green Asset Ratio (GAR), som alla banker måste offentliggöra inom 2024, baseras på EU:s taxonomipoäng för deras aggregerade låneexponering mot stora offentliga företag. Systemkritiska banker, som också måste följa upplysningarna om den tredje pelaren, måste också redovisa taxonomipoäng i sin breda bankbok, baserat på den totala låneexponeringen. Med kraven ser många banker en möjlighet att kombinera datainsamling med att knuffa sina kunder i en mer hållbar riktning.

” För någon bank är ingenting viktigare än att följa dagens och framtida krav på dem. Ändå ser vi att det huvudsakliga hållbarhetsproblemet hos de banker som vi interagerar med inte är efterlevnadsaspekten av hållbarhet, utan hur de kan vara en framåtlutande kraft för hållbarhet, som förblir relevanta genom att hjälpa sina kunder att bli mer hållbara och bidra till den gröna omställningen, säger Celsias vd Petter Reistad.
— Nya regler inför omfattande rapporteringskrav. Genom ett pilotprojekt med Celsia såg vi att deras lösning och kompetens är mycket relevant för DNB och våra kunder. Vi behöver hållbarhetsdata om våra kunders verksamhet, men det är lika viktigt för oss att kunna hjälpa dem på deras resa mot förbättrad hållbarhet. Det gör vi genom vägledning från våra kundrådgivare och genom att ge tillgång till digitala lösningar som den som utvecklats av Celsia, säger CFO för DNB, Ida Lerner.

Under pilotprojektet fick DNB-kunder tillgång till Celsias rapporteringslösning, som de använde för att bedöma sina hållbarhetspoäng inom ramen för EU:s taxonomi. Parallellt inleddes en dialog med DNB Ventures.

— Syftet med DNB Ventures är att bidra till ökad innovation inom DNB genom att investera i relevanta och innovativa startups. Genom aktivt ägande syftar DNB Ventures till att främja kunskapsutbyte och samarbete med startups, samtidigt som de stödjer dem under de första åren av utvecklingen. Vi såg tidigt att det fanns en bra passform mellan Celsia och vår satsningsverksamhet och tog tillfället i akt att ta en ledande investerarroll i processen, tillägger hon.

Tillsammans med DNB utgör SR-Bank två av Norges tre banker som bedöms vara systemkritiska. Genom riskkapitalfonden Finstart Nordic investerar bolaget nu i Celsia.

— Vi har en stark vilja att bidra positivt till den gröna omställningen. Vi ser ett ökande intresse bland företag inom olika branscher för att delta i den hållbara omvandlingen, som kommer att ha ett behov av de produkter som Celsia erbjuder, till exempel deras EU-taxonomibedömningslösning. I ett snabbt föränderligt landskap bedömer vi att Celsia har förmågan att utveckla produkter som uppfyller de föränderliga kraven.
” Bankerna har en unik position i den gröna omställningen, eftersom vi kan hjälpa våra kunder att förbättra sin hållbarhet. Företag befinner sig mitt i ett paradigmskifte, där mer än bara den finansiella avkastningen på investeringar kommer att spela roll. SR-Bank strävar efter att vara en del av lösningen och investeringar i hållbara verksamheter är centralt för det, säger Nina Moi Edvardsen, VD SpareBank 1 SR-Bank.

Om Celsia

Celsia grundades 2021 och utvecklar en lösning för hållbarhetshantering som en tjänst. Med det kan företag bedöma och rapportera sin EU-taxonomipoäng. Celsias lösning är ett av ett litet antal specialverktyg som finns tillgängliga på marknaden som är baserade på och överensstämmer med EU:s taxonomi.

Celsia är ett team på 15 personer och har sitt huvudkontor i Oslo, Norge, med kontor i Berlin, Tyskland och Köpenhamn, Danmark. Företaget har kunder inom olika sektorer, inklusive energi, tillverkning och finans. Det samarbetar med flera konsultföretag som kan leverera och stödja lanseringen av sin programvara samt oberoende verifiera och certifiera resultaten.

Celsia grundades av Cathrine Dehli, Morten Hillbom och Petter Reistad. Chief Product Officer (CPO) Cathrine Dehli har 25 års erfarenhet av att arbeta med hållbarhet, efter att ha arbetat med företag som inkluderar Cognite, IKEA och Nordic Choice Hotels. Chief Technology Officer (CTO) Morten Hillbom har tidigare arbetat med Cognite och Cisco. Verkställande direktör (VD) Petter Reistad har en bakgrund från Cognite och DNB.

Om EU:s taxonomi

EU:s taxonomi är EU:s nya hållbarhetsram som mer än 50 000 företag måste använda för upplysningar inom 2025. Stora, offentliga företag omfattas redan av lagstiftningen, som kommer att kräva upplysningar om deras resultat i enlighet med ramverket i deras årsredovisning för 2022.

Av 3 350 offentliga företag i Celsias databas, med data extraherade från företagens årsredovisningar, redovisade 21% redan helt eller delvis sina resultat i sina uttalanden för 2021. Antalet företag som omfattas av kraven för 2022 uppskattas av EU till 11 700, vilket tyder på att ett stort antal företag för närvarande eller inom kort kommer att påbörja sin EU-taxonomiundersökning.

EU:s taxonomi har kallats den nya ”guldstandarden” för hållbarhetsrapportering, och ett antal länder över hela världen utvecklar sina egna gröna taxonomier. Kina, Storbritannien och Indonesien är bara några av de tiotals länder som har lanserat eller håller på att lansera sina taxonomirammar. Med tanke på EU:s tidiga utveckling och genomförande försöker många att helt eller delvis anpassa sig till EU:s taxonomi, vilket kan underlätta handel och gränsöverskridande finansiering när taxonomierna har antagits fullt ut.

Om DNB Ventures

DNB Ventures är ett helägt dotterbolag till DNB Bank som gör riskkapitalinvesteringar i nystartade företag som bedriver verksamhet som är relevant för banken. Syftet med DNB Ventures är att bidra till ökad innovation inom DNB genom att främja kunskapsutbyte och samarbete med startups, samtidigt som de stöttar dem under de tidiga utvecklingsåren. Vi är aktiva ägare och investerar främst där vi kan bidra med mer än bara kapital.

Kontaktperson: Anders Østensvig, anders.ostensvig@dnb.no/+47 916 88 673

Om Finstart Nordic

Finstart Nordic är SpareBank 1 SR-BankDen strategiska investeringsarmen i fintech-, teknik- och impact-företag som kan förbättra eller utöka bankernas befintliga värdekedjor. Vårt uppdrag är att investera i företag där starka synergier mellan båda parter är identifierade och meningsfulla. Finstart är ett dotterbolag till SpareBank 1 SR-Bank ASA, integrerat vad gäller drift och distributionsmöjligheter. Vårt fokus är att skapa synergier, utan begränsningar för framtida tillväxt. Vi strävar efter att vara värdefulla, resursstarka och aktiva partners till de företag vi är engagerade i.

Kontakt: Vidar Aksland, VD — vidar@finstart.co/Christopher Hjelseth, direktör för investeringar och portföljutveckling — christopher@finstart.co

Om Bonheur ASA

Hej ASA är ett investmentbolag med ursprung från 1848 och noterat på Oslobörsen i Norge sedan 1920. Fred. Olsen Investments förvaltar nya investeringsmöjligheter för Bonheur ASA. Genom olika Fred. Olsen-relaterade bolag, Bonheurs kärnintressen har traditionellt varit kopplade till havs- och energisektorerna och har en beprövad historia av att vara tidiga adaptrar till nya trender, som att vara en tidig aktör inom förnybar energi inom land- och havsvind på 1990-talet. Bonheur utvärderar kontinuerligt investeringsmöjligheter i syfte att expandera sitt fotavtryck i befintliga eller relaterade branscher, över teknik, tjänster och produkter, och söker innovativa och ambitiösa företag inom förnybar energi, energilagring, resor och fritid, cirkulär ekonomi, sjöfart och sjöfart, elektrifiering, hållbarhet och andra.

Kontaktperson: Ellen Ueland, investeringschef, Fred. Olsen Investments, elu@fredolsen.com/+47 484 41 360

Om RunwayFBU

LandningsbaneFBU är ett tidigt stadium Venture Fund och tech hub grundat av Kjell Inge Røkke, Aker Groups stora ägare och bland de mest framgångsrika entreprenörerna i Norden, tillsammans med Tor Bækkelund, tidigare grundare av StartupLab. RunwayFBUs ambition är att stödja entreprenörer som bygger globala företag som löser viktiga utmaningar med hjälp av data och teknik.

Kontaktperson: Tor Bækkelund, VD, tor@runwayfbu.com /+47 416 95 241

Celsia

Kontaktperson: Petter Reistad, VD, petter.reistad@celsia.io /+ 47 948 99 405

Letar du efter en lösning för hållbarhetsrapportering?
Vi erbjuder programvara som förenklar rapportering enligt CSRD-, EU-taxonomi- och SFDR-reglerna.