left-arrow
Alla inlägg

Horisont Energi påskyndar övergången till koldioxidneutralitet med hjälp av EU:s taxonomi

Ellen Braune
3
 min läsa

Vad:

Horisont Energi grundades 2019 och är ett norskt och Sandnesbaserat energiföretag som tillhandahåller ren energi och kollagringstjänster. Horisont Energis affärsidé, som noterades på Euronext Growth i Oslo i januari 2021, är att omvandla gas, vatten och förnybar energi till kostnadsledande ren ammoniak och vätgas samtidigt som vi tillhandahåller transport- och lagringstjänster för koldioxid med egen teknik. På så sätt syftar Horisont Energi till att underlätta en koldioxidsnål ekonomi.

Horisont Energi är främst känt för Barents Blue-projektet, som i kombination med CO2-lagringsreservoaren Polaris syftar till att utveckla världens största rena ammoniakfabrik praktiskt taget utan utsläpp. Med ett uppdrag att påskynda övergången till koldioxidneutralitet genom banbrytande projekt ser Horisont Energi hållbarhetsmätning som ett viktigt verktyg för att lyfta fram gröna val för investerare och andra affärspartners. Som en viktig lagstiftningsram identifierades EU:s taxonomi tidigt som en pelare i deras hållbarhetsspårning och rapportering.

Hur:

Med hjälp av Celsia utvärderade Horisont Energi sina projekt inom transport och lagring av ren ammoniak och koldioxid. Eftersom Horisont Energi fortfarande befinner sig i konceptfasen av sitt projekt baserades deras bedömning på EU-taxonomins CapEx-plantillägg. Detta innebär att investeringar och kostnader relaterade till att anpassa en aktivitet inom en tidsperiod på upp till 5 år kan räknas som gröna. På ett resurseffektivt sätt kunde Horisont Energi slutföra taxonomibedömningen genom individuell jämförelse av prestanda och krav samtidigt som den blev revisionsklar. Efter avslutad bedömning inledde Horisont Energi verifiering av deras taxonomipoäng av en oberoende tredjepartsbedömare med separat revisorstillträde till Celsia. Programvarans samarbetsmöjligheter resulterade i en både effektiv och kostnadsbesparande verifieringsprocess.

Påverkan:

Horisont Energi genomförde den första EU-taxonomibedömningen på ett kompatibelt, billigt och resurseffektivt sätt. Med hjälp av Celsia kan Horisont Energi kartlägga och planera potentiella taxonomianpassade hållbarhetsfokusområden i projekten. På så sätt kan deras projektutveckling anpassas för att uppnå målen att vara en viktig bidragsgivare till miljöförändringar. Horisont Energi planerar att använda sina verifierade resultat i extern kommunikation och rapportering gentemot investerare och affärspartners.

Ellen Braune
Operativ chef, Horisont Energi
quote
Vi behövde ett sätt att bedöma och bevisa vår hållbara påverkan på vår omgivning. Även om taxonomin inte är helt på plats såg vi ett behov av att anpassa oss till de krav som är kända framöver med våra projekt. Celsia hjälpte oss att starta processen för att kvantitativt mäta vår hållbarhet, bekräfta värdet av våra gröna insatser och undvika potentiella utmaningar med att definieras som ett hållbart företag.
Ellen Braune
Operativ chef, Horisont Energi
Letar du efter en lösning för hållbarhetsrapportering?
Vi erbjuder programvara som förenklar rapportering enligt CSRD-, EU-taxonomi- och SFDR-reglerna.