left-arrow
Alla inlägg

Eidsiva Energi driver hållbar omvandling med EU-taxonomibedömning

Celsia-laget
2
 min läsa

Vad:

Eidsiva Energi, baserat i Hamar, är Norges största regionala energi- och telekommunikationskoncern. Bolaget och dess tre dotterbolag har åtagit sig att utveckla den mest effektiva infrastrukturen för det norska samhället. Sedan 1894 har Eidsiva spelat en avgörande roll i elektrifieringen genom att tillhandahålla elnät, bredband och fjärrvärmetjänster. Som en nyckelaktör i övergången till en grönare framtid har Eidsiva åtagit sig att uppnå ett helt elektriskt samhälle och strävar efter att tillhandahålla hållbara lösningar till sina kunder genom användning av avancerad teknik. För att uppnå detta mål insåg Eidsiva behovet av ett verktyg för att mäta, stärka och demonstrera sina insatser strategiskt.

Hur:

I en grundlig bedömning bedömdes Eidsivas dotterbolag för stödberättigande verksamhet enligt EU:s taxonomiram. Både Eidsiva Bioenergi, som specialiserat sig på fjärrvärme, och Elvia, elnätets dotterbolag, befanns uppfylla de nödvändiga kriterierna. Över tio personer samarbetade för att genomföra bedömningen. Med hjälp av Celsia säkerställde Eidsiva en effektiv process baserad på EU-lagstiftningen och den senaste tolkningen av ramverket. Efter den första färdigställandet använder Eidsiva Celsia för att säkerställa att deras prestanda är i linje med de kontinuerligt uppdaterade reglerna och de tolkningar som utvecklas på marknaden.

Påverkan:

Resultaten av bedömningen användes som en gapanalys för att identifiera förbättringsområden för tillräcklig dokumentation. Dessutom fungerade bedömningsresultaten som en grundlig grund för Eidsivas frivilliga rapporteringsinsatser, eftersom företaget för närvarande inte är skyldigt att rapportera enligt det nya taxonomiramverket. Eidsiva avser att utnyttja de insikter som erhållits från utvärderingen som en del av sina pågående rapporteringsinsatser under de kommande åren och kontinuerligt förbättra sina dokumentations- och rapporteringsprocesser för att förbli i framkant när det gäller hållbarhetsarbetet.

Elisabeth Krokeide
Hållbarhetsledare
quote
EU:s taxonomi är ett sätt att mäta och bevisa hållbarhetsinsatser mellan företag och branscher. Celsia har hjälpt oss att förstå det komplicerade ramverket, kartlägga det för vårt företag, utnyttja hållbarhetsarbetet och planera för framtiden.
Elisabeth Krokeide
Hållbarhetsledare
Letar du efter en lösning för hållbarhetsrapportering?
Vi erbjuder programvara som förenklar rapportering enligt CSRD-, EU-taxonomi- och SFDR-reglerna.