left-arrow
Alla inlägg

Cadre styr investeringar mot en hållbar framtid genom att utvärdera sina vattenkraftverk

Celsia-laget
2
 min läsa

Vad:

 

Cadre grundades i Norge 2021 och förvärvar, utvecklar och driver förnybara kraftproducerande tillgångar. Baserat på sin portfölj av 8 vattenkraftverk har Cadre åtagit sig att se till att dess tillgångar är hållbara under sin livstid och förblir rättvisa för investerarna, ekonomin och samhället. Cadre är en föregångare inom ren energiproduktion och fokuserar på att investera i lämpliga projekt för att säkerställa att nya infrastrukturtillgångar byggs hållbart och långsiktigt. För att fatta beslut mot mer hållbara lösningar behövde Cadre ett system för att göra det möjligt att jämföra, bedöma och förbättra.

 

Hur:

 

I god tid tog EU fram EU:s taxonomiram för att hjälpa företag att styra investeringar mot en hållbar framtid. Även om de inte är skyldiga att rapportera ännu, fortsatte Cadre att införliva EU-taxonomi i sina processer. Eftersom målet är att använda EU:s taxonomi för kontinuerlig förbättring och förvaltning var det avgörande för Cadre att ha fullt ägande av processen. Följaktligen beslutade Cadre att använda Celsia som ett verktyg för EU-taxonomipoäng. För närvarande utvärderade Cadre en del av sin vattenkraftverksstack. De planerar att fortsätta utvärdera alla sina anläggningar för att samla in data, få en överblick och förbättra vid behov. Celsia-plattformen och det fulla ägandet av EU-taxonomin gör det möjligt för Cadre att lägga till dokumentation och ekonomi i sin egen takt med utrymme för experiment för framtida planering.

 

Påverkan:

 

Efter att ha bedömt delar av sina anläggningar fick Cadre insikter i hur man tolkar EU:s taxonomikriterier som är relevanta för deras bransch. Kunskapen och resultaten berikade dem med en ytterligare förståelse för konsekvenserna av deras befintliga och framtida vattenkraftverk. Tillsammans med Celsia-teamet fick Cadre också djup kunskap om hur man kan dela upp sin finansiella redovisning i EU-taxonomins KPI: er (omsättning, CapEx, OpEx). Nu kan Cadre kontinuerligt beräkna sin framtida poäng samtidigt som man litar på att Celsia är uppdaterad med relevanta krav för sin bransch och land.

Øystein Flått
Verksamhetschef, Kadre
quote
” Vi visar vårt engagemang för hållbarhet genom våra tillgångar och affärsprocesser. Därför bestämde vi oss för att använda EU:s taxonomiram för att bedöma hur hållbara våra vattenkraftverk är och kunna fatta datadrivna beslut i framtiden. Celsia har hjälpt till att översätta den omfattande lagstiftningen till enkla steg för EU:s taxonomipoäng. Plattformen är intuitiv och enkel att använda, vilket gör att vi kan äga våra hållbarhetsdata fullt ut.
Øystein Flått
Verksamhetschef, Kadre
Letar du efter en lösning för hållbarhetsrapportering?
Vi erbjuder programvara som förenklar rapportering enligt CSRD-, EU-taxonomi- och SFDR-reglerna.